Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kultur för barn och unga

Alla barn och unga i Norrbotten ska ha tillgång till ett rikt kulturliv och möjlighet till eget skapande. Region Norrbotten arbetar för ett breddat deltagande, delaktighet och inflytande för barn och unga och utgår ifrån Barnkonventionen i det arbetet.

Flicka sitter på huk och ritar med kritor på asfalten
Foto Mats Engfors

Unga spelar en viktig roll och bidrar till samhällsutvecklingen och kulturlivet i Norrbotten. Att ingå i ett sammanhang är viktigt för ungas identitet och självkänsla och många unga efterfrågar ett ökat kulturutbud och möjligheter att själva delta i det. 

De regionala kulturverksamheterna i Norrbotten arbetar särskilt med kultur för och med barn och unga. Till exempel riktade programutbud, plantskolor, talangutveckling och mentorskap. Även arrangörsutveckling, till exempel genom konceptet KulturCrew, och olika former av delaktighet och samverkan är viktiga. Som ung i Norrbotten ska du kunna skapa och uppleva kultur i skolan och på fritiden oavsett var du bor eller vem du är.

Utbildning i barnkonventionen och praktisk implementering av barnets rättigheter

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten  erbjuder tillsammans med Sveriger kommuner och regioner (SKR) en utbildning som ger övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten.

Läs mer och anmäl dig här

Illustration av ett barn med balettkjol, en som sitter och spelar gitarr, en som sitter i rullstol och målar och ett ansikte av en clown.

Sidpuff Kultur för barn och unga

Från och med 2022 är arbetet med regional kulturskolesamordning permanentad i samverkan mellan Region Norrbotten och Norrbottens alla 14 kulturskolor.

För ungdomar mellan 15-25 år som vill arrangera ett kulturevenemang.

Maja Alasalmi

Strateg, kultur

072-560 90 33
maja.alasalmi@norrbotten.se