Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kulturella och kreativa branscher

Vi arbetar med att utveckla förutsättningarna för professionella kulturskapare inom kulturella och kreativa branscher vilka påverkas av både kultur- och näringslivspolitik.

En man sitter och slöjdar i renhorn.
Foto Carl-Johan Utsi

Gemensamt för företag inom kulturella och kreativa branscher (KKB) är att utgångspunkten består av kreativitet och konstnärligt skapande som blir till näring. Det handlar i stor utsträckning om små företag som ofta kopplar samman branscher och kompetenser som kan leda till innovativ näringsutveckling. 

Det pågår ett arbete med att stärka form- och designområdet i Norrbotten. Möten mellan besöksnäringen och professionella kulturskapare inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design bidrar till utvecklingen. Ett resultat av det är mötesplatsen Slöjd- och formcenter som finns i Luleå och vänder sig till den breda allmänheten i Norrbotten.

Ta hjälp av våra resurscentrum

Våra verksamheter Resurscentrum för konst och Resurscentrum för litteratur har i uppdrag att utveckla respektive näring och stötta professionella kulturskapare inom sina områden.

Här kan du läsa mer om våra resurscentrum

Få stöd av våra konsulenter

Arbetet med att stötta regionens professionella kulturskapare sker även genom våra konsulenter inom bild-, form och design-, litteratur-, scenkonst samt slöjd- och hantverksområdet. De jobbar mycket med att möjliggöra residens som skapar arbetstillfällen och stöttar utveckling och konstnärlig förnyelse hos professionella kulturskapare. 

Här kan du läsa mer om våra konsulenter

Våra bolag inom kulturella och kreativa branscher

Vi finansierar tillsammans med kommunerna bolagen Filmpool Nord och BD Pop vars uppdrag är att utveckla sina respektive områden, bygga näring och därmed utveckla den diversifierade arbetsmarknaden. De är en viktig del av den kulturella och kreativa näringen i Norrbotten.

Här kan du läsa mer om våra bolag

Ludvig Sjödin

Projektsamordnare regionkonst

076-146 94 42
ludvig.sjodin@norrbotten.se

Hanna Isaksson

Verksamhetsledare, Resurscentrum för konst

072-562 47 55
hanna.isaksson@norrbotten.se

Kajsa Kero

Verksamhetsledare, Resurscentrum för litteratur

076-139 17 98
kajsa.kero@norrbotten.se

Ricky Sandberg

Konstkonsulent

070-252 16 41
rikard.sandberg@norrbotten.se

Rebecka Strand

Danskonsulent

072-242 79 96
rebecka.strand@norrbotten.se

Sofia Öberg

Slöjd- och formkonsulent

076-116 37 15
slojdform@norrbotten.se

Linnea Nilsson

Slöjd- och formkonsulent

0920-28 49 19
slojdform@norrbotten.se