Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Regionbibliotek

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och för kulturell verksamhet i övrigt.

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och urfolket samerna, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning. Folkbiblioteken ska särskilt prioritera barn och unga. 

Biblioteksutveckling

Ökar läslusten och gör biblioteken och litteraturen mer tillgänglig.

Läs mer om Läsfrämjande

Vi tar fram utbildningsmaterial för bibliotekspersonal om nationella minoriteter och urfolket samerna.

Läs mer om Nationella minoriteter och urfolket samerna

Stödja ökad digital delaktighet hos norrbottningar.

Läs mer Digital delaktighet

Folkbiblioteken är neutrala, öppna mötesplatser med en hög tilltro hos allmänheten.

Läs mer om Demokrati och delaktighet

Vi samverkar både regionalt och nationellt.

Läs mer om Samverkan

För att sprida bibliotekens tjänster, utbud och uppdrag.

Läs mer om Kommunikation och marknadsföring

Här finns underlag för våra samarbetspartners.

Läs mer om Planer och material

Våra populära sajter

Bibblo.se

Det digitala folkbiblioteket i Norrbotten

Polarbibblo

En plats där barn får göra sin röst hörd.

Norrbottensförfattare

Vi synliggör norrbottnisk litteratur och författarskap.

Birgitta Markusson

Regionbibliotekschef

0920-28 40 78
070-575 69 54
birgitta.markusson@norrbotten.se

Linda Kvenås

Kommunikatör

076-539 33 23
linda.kvenas@norrbotten.se

Christina Stålnacke

Konsulent, samordnare Biblioteken i Norrbotten

070-364 40 77
anna.k.stalnacke@norrbotten.se

Marina Eklund

Utvecklingsledare, digitala bibliotekstjänster

072-238 18 14
marina.eklund@norrbotten.se

Alexandra Eliasson Faxén

Biblioteksutvecklare, utvecklingsledare Polarbibblo

076-127 79 34
alexandra.eliasson-faxen@norrbotten.se

Mervi Jaako

Webbredaktör Polarbibblo

070-388 00 96
mervi.jaako@norrbotten.se

Annette Kohkoinen

Webbansvarig nationella minoritetsspråk, Polarbibblo

073-803 75 71
annette.kohkoinen@norrbotten.se

Ida Johansson Utsi

Webbansvarig samiska språk, Polarbibblo

072-545 14 30
ida.johansson-utsi@norrbotten.se

Linda Nilsson Westerdahl

Webbansvarig Polarbibblo

076-101 98 16
linda.nilsson-westerdahl@norrbotten.se