Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Demokrati och delaktighet

Folkbiblioteken är neutrala, öppna mötesplatser med en hög tilltro hos allmänheten.

Bibliotekens demokratiska uppdrag omfattar många delar.  Folkbiblioteken erbjuder fri tillgång till information och litteratur. De arbetar även med läsfrämjande, digital delaktighet, att förmedla litteratur och verkar för människors bildning, kunskap och fria åsiktsbildning.

Folkbibliotekscheferna har uttryckt ett behov av att öka kunskapen och kännedomen bland politiker, allmänhet och biblioteksanvändare om bibliotekens arbete och funktion som del i en infrastruktur för demokrati.

Regionbiblioteket stödjer folkbiblioteken genom att:

  • Främja folkbibliotekens arbete för ett breddat deltagande och för en mer jämlik tillgång till biblioteksverksamhet.
  • Ta fram en regional mediestrategisk plan för Biblioteken i Norrbotten för en bred och varierad tillgång till information, litteratur och olika typer av medier.
  • Stödja bibliotekens arbete med det demokratiska uppdraget genom utvecklingsinsatser och med strategisk kommunikation.