Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Samverkan

Vi samverkar både regionalt och nationellt.

Regional samverkan – Biblioteken i Norrbotten

Vårt uppdrag är att främja folkbibliotekens utveckling. Därför samarbetar vi med kommunerna i Norrbotten inom organisationen Biblioteken i Norrbotten. Det gör vi för att norrbottningarna ska ha tillgång till ett brett och aktuellt utbud av bibliotekstjänster, litteratur och andra medietyper. Sedan 2013 är Biblioteken i Norrbotten ett bibliotek med gemensamt biblioteksdatasystem och webb.

Vision för Biblioteken i Norrbotten

Biblioteken i Norrbotten är en självklar och naturlig del av alla människors liv och vardag. Vi bidrar på så sätt till att göra Norrbotten till en mer upplevelserik plats att leva på.

Kompetensutveckling

Tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna i Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland tar vi fram digitala kompetensutvecklingspaket för bibliotekspersonal som handlar om Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna. De innehåller filmade föreläsningar med handledning och frågeställningar. Kompetensutvecklingspaketen kommer att finnas på Digiteket och blir på så sätt tillgängliga för all bibliotekspersonal i Sverige.

Att biblioteken har en viktig roll att ta i händelse av kris, krig eller höjd beredskap blev väldigt tydligt under pandemin. Därför har vi tillsammans med Regionbibliotek Västerbotten tagit fram kompetenswebben Bibliotek i beredskap. Den är uppbyggd så att den kan användas på egen hand eller tillsammans i en personalgrupp. Eftersom ämnet kan vara svårt att närma sig har vi tagit avstamp i fiktionen.

Nationell samverkan

Inom Föreningen för regional biblioteksverksamhet samarbetar vi på nationell nivå. Föreningen arbetar för att Sverige ska vara en ledande biblioteksnation.

Vill du veta mer?

Välkommen att besöka:
Digiteket
Bibliotek i beredskap
Föreningen för regional biblioteksverksamhet