Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Vår konstsamling

Konstverk upphängda på gallervägg
Foto: Moa Höjer

Vår konstutvecklare har hand om regionens konstsamling som placeras i både vårdmiljöer och kontor runt om i Norrbotten.

På våra mottagningar, vårdcentraler, sjukhus, folktandvård och kontor runt om i länet finns flera tusen konstverk utplacerade. Vår konstutvecklare ansvarar över denna konstsamling genom att förvara och förvalta verken från inköp till utplacering. Idag består konstsamlingen av cirka 10 000 verk som är inventerade och katalogiserade i en digital databas.

Vid nybyggnation eller ombyggnation av regionala fastigheter tillämpas principen enprocentsregeln för offentlig konst. Det innebär att en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning.

Varför är konst i vårdmiljö viktig?

Konst bidrar till bättre mental hälsa och välbefinnande, uppmuntrar till reflektion över både dåtid och nutid och skapar utrymme för tolerans och mångfald. Konst i vårdmiljö blir då ett sätt att gestalta livsmiljön och möta människor, både patienter och personal, i deras vardagsliv. Den utgör också en del av vårt kulturarv som speglar människors tankar, känslor, identiteter och berättelser samt bidrar till interaktion och integration.

Silvia Colombo

Konstutvecklare

076-125 92 54
silvia.colombo@norrbotten.se

Ludvig Sjödin

Projektsamordnare regionkonst

076-146 94 42
ludvig.sjodin@norrbotten.se