Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Kultur

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För oss är kulturutveckling att göra konst och kultur tillgängligt för dig som norrbottning eller som besökare.

Vårt uppdrag och de regionala kulturverksamheternas uppdrag är de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Norrbotten 2018-2021. Vi främjar regional kulturutveckling genom att:

  • Bevilja verksamhetsstöd och projektstöd.
  • Ansvara för processen med Kulturplan för Norrbotten.
  • Agera samtalspart i nationella forum inom kulturområdet.
  • Tillsammans med våra institutioner och konsulenter stötta kulturen i Norrbotten.
220901 Kulturplan44

Kulturstöd

Vi erbjuder stöd för olika kulturinsatser till dig som vill bidra till att stärka kulturens roll och betydelse i Norrbotten.

Kulturplan 2023 2026

Kulturplan

Beskriver vilken utveckling av kulturlivet Region Norrbotten vill arbeta för de kommande åren.

Två personer sitter mittemot varandra och diskuterar över en kopp kaffe.

Dialog och samverkan

Viktigt för kulturens utveckling.

220901 Kulturplan07

Kulturområden

Speglar länets kontrastrika mångfald av kultur.

220901 Kulturplan06

Barn och ung kultur

Alla barn och unga i Norrbotten ska ha tillgång till ett rikt kulturliv.

Flaggor

Nationella minoriteter och urfolket samerna

Är en unik del av Norrbottens kulturliv och därför prioriterat.

220901 Kulturplan50

Temaår

Digitalisering är temaår 2023.

Ett gäng clowner spexar på en bro

Kultur och hälsa

Må bra med kultur.