Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kultur

För oss är kulturutveckling att göra konst och kultur tillgängligt för dig som norrbottning eller som besökare. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

220901 Kulturplan33

Vårt uppdrag och de regionala kulturverksamheternas uppdrag är de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Norrbotten 2023-2026. Vi främjar regional kulturutveckling genom att:

  • Bevilja verksamhetsstöd och projektstöd.
  • Ansvara för processen med Kulturplan för Norrbotten.
  • Agera samtalspart i nationella forum inom kulturområdet.
  • Tillsammans med våra institutioner och konsulenter stötta kulturen i Norrbotten.

Kulturkraft 2023

Nu kraftsamlar vi för en plats dit människor vill flytta och bo kvar. Där näringsliv, kulturliv och offentlig sektor gör gemensam sak för Norrbottens utveckling. Vi bjuder in näringslivet, kulturlivet, offentlig sektor och politiker från länet och landet till en dag fylld med inspiration, kunskap och spännande samtal. Välkommen till Luleå den 28 november 2023!

Läs mer och anmäl dig till konferensen

Artefakt

Stärk kulturens roll i Norrbotten genom att söka kulturstöd.

Beskriver vilken utveckling av kulturlivet Region Norrbotten vill arbeta för de kommande åren.

Viktigt för kulturens utveckling.

Speglar länets kontrastrika mångfald av kultur.

Alla barn och unga i Norrbotten ska ha tillgång till ett rikt kulturliv.

Är en unik del av Norrbottens kulturliv och därför prioriterat.

Digitalisering är temaår 2023.

Må bra med kultur.