Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Elnätet ett orosmoln för glödheta Norrbotten

Ingen har kunnat missa att investeringar för många miljarder planeras i Norrbotten. Men kommer elnätet att räcka till för alla som vill bli en del av den gröna omställningen? Det är frågor som Region Norrbotten nu tar ett grepp om.

Elledningar i vinterlandskap
Foto: Pekka Stålnacke

I höstas slog Region Norrbottens rapport om framtidens elförbrukning i Norrbotten ner som en bomb. Rapporten gjorde klart att det mesta av Norrbottens och norra Västerbottens elöverskott om bara några år skulle behöva användas där den produceras. Omställningen till fossilfrihet och de många nya industrietableringar som görs kräver massor av grön el längst upp i norr. Södra Sverige skulle framöver inte kunna räkna med att få sin el från norra Norrland.

Sedan dess har elförsörjningsfrågan varit hetare än någonsin, och delvis bytt perspektiv. Om den förut bara handlat distribution, handlar den nu också om produktion. Att bara bygga ut elnätet kommer sannolikt inte ensamt att lösa södra Sveriges kapacitetsbrist – kommer den el som produceras ens att räcka till? Och varifrån ska elen komma?

”Den stora affärsvärlden går in”

Det har gått sju månader sedan rapporten släpptes, men prognosen om Norrbottens och norra Västerbottens effektbehov skulle se annorlunda idag. Bilden från i fjol har inte bara bekräftats – den har förstärkts. LKAB:s 400-miljarderssatsning på fossilfrihet och H2GS satsning på stål utan kol i Boden har fått stor uppmärksamhet nationellt, och kommer att behöva mycket el.

– Nu är vi i en omställning för att lösa klimatproblemet, och det går fort. Industrin har pekat ut en tydlig riktning, och förstått att det här är vägen vi ska gå. Den stora affärsvärlden går in, och då går det undan, säger Monica Lejon, chef för Region Norrbottens näringslivsenhet.


Hybrit leder det internationella racet om att bli först med fossilfritt stål. Men satsningen kommer att behöva stora mängder el. Foto: Åsa Bäcklin/HYBRIT.

Samarbete kring lösningar

Att norra Sverige kommer att vara en central kraft i omställningen till ett fossiloberoende samhälle är numera välkänt. Region Norrbottens arbete med elförsörjningsfrågor är nu i en annan fas, med fokus på situationen i Norrbottens kommuner.

– Norrbotten med sin stora produktion av billig, förnyelsebar el är glödhett nu. Det märks i kommunerna som får många frågor kring etableringar. Men orosmoln finns, och nu försöker vi kartlägga förutsättningarna i de olika kommunerna. Det finns problem med elförsörjningen som man behöver ta tag i. Arbetet nu handlar om att få en bra bild av förutsättningarna och samarbeta kring lösningar, säger Monica Lejon.

Viktigt för kommunerna

För även om vår del av landet producerar stora mängder el, gäller det också att få ut tillräcklig effekt till de platser där den ska användas. Och utbyggnad av elinfrastruktur är en process som tar tid.

– Elnätsinfrastrukturen är jätteviktig för kommunerna. Många har planer på elintensiva etableringar, eller nya etableringar över huvud taget. Det sker en nyindustrialisering och då är elnätsinfrastrukturen en jätteviktig del, säger Simon Strandberg på Stimo som samarbetar med Region Norrbotten kring kartläggningen av behoven.

”Finns en frustration”

Den 22 april hålls ett digitalt dialogmöte med länets kommuner. Sådana har hållits tidigare, senast i december, men den här gången deltar Svenska kraftnät och Vattenfall för att svara på frågor och presentera sina planer.

– Det finns en frustration över att det tar så lång tid. I dag byggs elnäten, i stor utsträckning, ut reaktivt, kan vi bli mer proaktiva? Tillståndsprocesserna är utdragna och behöver ses över. Samtidigt behöver man värna olika samhällsintressen, säger Simon Strandberg.


Norrbottens kommuner vill kunna välkomna elintensiva etableringar. Det kräver på många håll utbyggnad av elnätsinfrastrukturen. Foto: Hans Berggren/Scandinav.

Dra åt samma håll

Kommunerna, Region Norrbotten, Vattenfall och Svenska kraftnät äger inte ensamma de här frågorna. Det finns lagar och regler att förhålla sig till och flera myndigheter och elnätsägare som berörs.

– Det är många samhällsaktörer som behöver engagera sig i detta och dra åt samma håll. Frågan nu är: hur gör vi det här tillsammans?, säger Monica Lejon.

”En unik chans”

Dialogmötet 22 april vänder sig till tjänstepersoner i kommunerna som arbetar med samhällsplanering och näringslivsutveckling. Den som inte har möjlighet att vara med och lyssna och påverka, kommer att kunna ta del av rapportering från mötet och fördjupa sin kunskap.

- Elnätsfrågan är en viktig framtidsfråga. Norrbotten har fått en unik chans i och med den gröna omställningen, nu gäller det att inte slarva bort den. Det handlar om de långsiktiga förutsättningarna för tillväxt i kommunerna, att lägga grunden för framtidens välfärd i Norrbotten, att ta chansen att vända nedåtgående befolkningsspiraler, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).


Nils-Olov Lindfors, regionråd (C).

Vill du delta i dialogmötet och påverka det fortsatta arbete med elförsörjningsfrågan? Anmäl dig senast den 19 april.

Anmälan till dialogmöte

Här kan du ladda ned rapporten Regional elnätsanalys Norrbotten och norra Västerbotten

Här hittar du relaterade artiklar

Gröna omställningen ändrar förutsättningarna för elförsörjning (Pressmeddelande Region Norrbotten)
”Norrbotten blir en frontrunner för framtidens järn- och stålproduktion” (Pressmeddelande Region Norrbotten)
Region Norrbotten välkomnar miljardsatsning på grönt stål (Pressmeddelande Region Norrbotten)
Norra Sverige kan inte försörja södra landet med el (Debattartikel Dagens industri (Debattartikel Dagens industri)