Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Kunskapskampanj om samiskt näringsliv

I februari startades en kunskapskampanj om samiskt företagande riktad till näringslivsfrämjare och finansiärer. Detta för att uppmärksamma det samiska näringslivets betydelse för arbete och ekonomisk utveckling på landsbygden och i glesbygden. Kampanjen drivs inom projektet Arena Samisk näringslivsutveckling som finansieras av bland andra Region Norrbotten.

Porträttbild Erika Unnes Nuorat.
Erika Unnes Nuorat, projektledare Arena samisk näringslivsutveckling. Foto: Carl-Johan Utsi.

Informationen sprids främst i de sociala medierna Instagram och Linkedin, men även genom personliga kontakter med näringslivsorgan i Norrbotten och övre Norrland.

– Vi har valt att använda sociala medier för att kunskaperna lättare ska kunna delas och spridas vidare, säger projektledaren Erika Unnes. Dessutom har vi direkta kontakter med främjare och finansiärer.

Bakgrunden till kampanjen är att de samiska företagarna inte alltid upplever att deras verksamheter speglas eller prioriteras på ett rättvist sätt. Flera rapporter, bland annat från OECD, visar hur det omgivande näringslivet ofta är beroende av samiska näringar, kultur och kulturmiljöer.

I Sverige består samiskt näringsliv främst av små företag, framförallt inom renskötsel, turism, den kulturella sektorn och andra landsbygdsnäringar. Det som gör samiska företag unika är att de balanserar på marknadens villkor med icke-marknadsmässiga värderingar och traditionell samisk kunskap. Den kunskapen används både i skötseln av landskapet och i produktionen av varor och tjänster.

– De traditionella näringarna har utvecklats i samklang med naturen. Vi lär oss att inte ta mer än vi behöver och att det ska finnas kvar till kommande generationer. Därför kan samiska värderingar och kunskap visa vägen i att skapa hållbarhet i den samhällsomvandling som sker på grund av klimatkrisen, menar Erika Unnes.

Projektet Arena Samisk näringslivsutveckling drivs av utvecklingsbolaget Ávki i samarbete med bland andra Samernas Utbildningscentrum. Ávki, med kontor i Gällivare och Jokkmokk, ägs av samebyarna Unna Tjerusj och Gällivare skogssameby.

– Vår specialkompetens är värderingsdrivna företag, kreativa och kulturella näringar och samiska företag, berättar Erika Unnes. Ávki betyder hjälpande hand. Vi jobbar tillsammans med företagare i deras utvecklingsarbete och är med i olika nätverk, styrelser och styrgrupper.

Övriga finansiärer av projektet är Sparbanken Nord - Framtidsbanken och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Sametinget.