Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

The North Sweden Green Deal – ett nytt projekt för den stora hållbara samhällsomvandlingen

I fokus för projektet The North Sweden Green Deal står de nya gröna industriinvesteringarna men även den befintliga arbetsmarknaden kommer att beröras för att den hållbara samhällsomvandlingen ska bli möjlig. Projektet ska förstärka arbetet med den hållbara samhällsomställningen i Norrbotten och Västerbotten. 

Man på långfärdsskridskor med vindkraftverk i bakgrunden.
Foto: Henrik Trygg/Scandinav.

Norra Sverige befinner sig i Sveriges och världens centrum genom de stora investeringar som nu genomförs för att bygga verksamheter som stödjer en hållbar utveckling inom olika sektorer. Det handlar om mycket stora investeringar i infrastruktur, energiförsörjning, kompetensförsörjning och attraktionskraft som ska genomföras på kort tid för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer.

För att lösa utmaningen behöver norra Sveriges befolkning öka med 50 000 till 100 000 nya invånare till 2035. Utmaningen kommer att kräva avancerad samverkan på en helt ny nivå. Stora och små, enkla och svåra insatser behöver genomföras på en mängd områden av en mängd olika aktörer med olika uppdrag och roller.

– Det här är ett viktigt projekt för att vi ska kunna möta upp den explosiva utvecklingen som Västerbotten och Norrbotten står inför just nu. Projektet innebär att vi kan bygga kapacitet för att samhällsomvandlingen ska kunna ske på ett hållbart sätt, säger Rickard Carstedt (s), regionråd, Region Västerbotten.

Projektet The North Sweden Green Deals uppgift är att mobilisera och ge förutsättningar för medverkande kommuner och andra partner att tillsammans realisera den stora hållbara samhällsomvandlingen.

– The North Sweden Green Deal har kommit till för att vi ska kunna ta ett helhetsgrepp på de komplexa utmaningarna som den hållbara samhällsomställningen medför. Det vi ska göra är av en magnitud vi aldrig sett tidigare men vi är också trygga med våra kommuners och andra samverkanspartners inställningar till att det här ska vi klara av tillsammans, säger Nils-Olov Lindfors (c), regionråd, Region Norrbotten.

Projektet The North Sweden Green Deal är ett EU-projekt beviljat av Strukturfondspartnerskapet den 6 april 2022 och kommer att pågå till och med oktober 2023. Projektet har en budget på 112 miljoner, varav 60 av dessa berör Norrbottens aktiviteter.

Projektet ska bidra till att bygga hållbara samhällen på regional och lokal nivå, förverkligat genom målen i Agenda 2030. Projektet genomförs i samverkan mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten. Samverkanspartner är Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen Norrbotten, Swedish Lapland Visitors Board, samtliga kommuner i Norrbotten och deras näringsliv samt Skellefteå Kommun i Västerbotten.

Här kan du läsa mer om projektet The North Sweden Green Deal.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta:

Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten
janus.brandin@norrbotten.se, 073-820 67 34

Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten anna.pettersson@regionvasterbotten.se, 070-397 68 84