Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Bred rekrytering en nyckel till Moduls framgång

Språkbarriärer, sociala koder eller andra omständigheter ska inte utgöra onödiga hinder för rekrytering. Det är utgångspunkten för Region Norrbottens nya företagsstöd Rekryteringsstöd för mångfald. Ett företag som arbetat med att bredda sin rekryteringsgrund är tunnplåtstillverkaren Modul i Kalix. – Jag tror att det är ett måste för företag i Norrbotten, med den ökande konkurrensen om medarbetare, säger Niclas Tidström, vd för Modul.

Kaewta Prathumthong, Modul i Kalix.
Kaewta Prathumthong, Modul i Kalix.

Det är en solig vårvinterdag och på Modul pågår arbetet med att tillverka plåtdetaljer till bland annat byggindustrin, elektronikbranschen och möbelindustrin. Företaget fungerande som en av piloterna när Region Norrbotten utformade Rekryteringsstöd för mångfald.

– Vi är 40 procent kvinnor. Vi är olika åldrar, olika anställningstid, olika nationaliteter och också personer med olika funktionsnedsättningar och olika fysiska förutsättningar. Men det går bra! Så länge vi ser till att arbetsplatserna anpassas och arbetsmomenten anpassas så kan alla leverera på det, säger vd Niclas Tidström om verksamheten.


Niclas Tidström berättar hur resan till dagens Modul började med ett litet beslut av ägarna 2015: att bygga lika stora omklädningsrum för män och kvinnor. ”Det blev på något sätt startskottet, en snöbollseffekt”, säger han.

Rekryteringsstöd för mångfald riktar sig till företag som vill rekrytera ur den lilla arbetsplatsreserv som arbetslösa invandrare utgör. I många fall är det ur den här gruppen potentialen och kompetensen finns för den som vill rekrytera lokalt.

– Vi har sju-åtta olika nationaliteter hos oss. Vi jobbar på svenska så vårt företagsspråk är svenska. Men vi kan ändå förenkla för personerna och visa ökad förståelse. Handledning och coachning när man börjar på jobbet. Illustrationer och instruktioner som är mer foton och bilder än text. Men det kommer inte helt lätt utan man kommer att behöva engagera sig som arbetsgivare, säger Tidström.

Det nya företagsstödet ska underlätta anpassningen. Stödet har två obligatoriska delar där företaget måste jobba med båda. Det ena berör merkostnader för handledning. Kanske måste man hitta arbetssätt där man överbrygger språkliga hinder? Lägga lite extra tid på att förklara de kulturella koderna på arbetsplatsen? Den andra delen handlar om att utveckla företagets mångfaldsarbete. Det kan till exempel vara att genomföra en analys av nuläget och behov av att utveckla handledningen.

Stora vinster med bred rekrytering

Niclas Tidström ser stora vinster med att anstränga sig för en bredare rekrytering, särskilt inför en framtid där stora investeringar sammanfaller med stora pensionsavgångar. Det kommer att sätta press på samtliga arbetsgivare, menar han.

– Vinsten är att du får medarbetare som är lojala och vill jobba hos dig, att du hittar de medarbetare som du vill rekrytera, och att du får en dynamik på arbetsplatsen. I vårt fall är det berikande också i våra kontakter med kunder, hur vi ser på marknaden och att potentiellt öka vår export framöver.


Kaewta Prathumthong jobbar som teamledare på monteringen. 

Han lyfter fram den alltjämt ökande konkurrensen om medarbetare och behovet av att se om sitt arbetsgivarvarumärke, både för att hitta och behålla personal. En medarbetare som rekryterades för många år sedan är Kaewta Prathumthong.

– Jag är teamledare här på monteringen. Jag har jobbat här i snart tio år och trivs jättebra, vi har ett jättebra gäng här, säger hon.

”Bilder är lättare än ord”

På avdelningen Bipack ser vi exempel på anpassningar som gjorts för att kunna rekrytera brett. Medarbetaren Ulrika Rutberg Andersson visar arbetsmaterial i form av bilder som visar vad som ska med i påsarna.

– Bilder är lättare än ord, speciellt om vi jobbar med nyanlända svenskar eller folk som har dyslexi. Ser man bild förstår man bättre än med text, säger Ulrika.


Exempel på det bildbaserade arbetsmaterialet som tagits fram till avdelningen Bipack. Med hjälp av den här anpassningen kan alla arbeta vid arbetsstationen. "Så länge vi ser till att arbetsstationen är bra och rätt finns det alltid förutsättningar för alla att jobba”, säger Niclas Tidström.

Med det här arbetsmaterialet kan Modul erbjuda sysselsättning till personer med intellektuella funktionsnedsättningar, personer som bara har svårt att läsa, som inte kan svenska så bra – eller helt enkelt inte kan fackspråket.

– Det vi har lärt oss är att det här underlättar för alla, man behöver inte tänka att det ska handla om språk till exempel. Den där instruktionen gör ju att jag kan jobba lättare också. Minska ner den här brödtexten med instruktioner. Sen är det ju många nya termer när man kommer in, man kanske har jobbat med något helt annat. Vad är en blindpropp? Det är inte jättelätt att veta, säger Annica Enström, chef för verksamhetsutveckling på Modul.

”Det är välkommet”

De här anpassningarna kräver ju dock en inledande arbetsinsats. Här tror Niclas Tidström att det nya rekryteringsstödet kan vara en hjälp.

– Många små och medelstora företag har fullt upp i sin operativa vardag, det kan vara svårt att då lägga det här extra engagemanget på att anställa folk med utländsk bakgrund som behöver extra inskolning eller extra tid. Att få stöd för produktionsbortfall men också för att få en ökad kunskap själv, som arbetsgivare, förståelsen för de olika behov som nya medarbetare av olika nationaliteter kan ha – det är välkommet tror jag.

Text och foto: Sara Stylbäck Vesa

Vem kan få del av Rekryteringsstöd för mångfald? Läs här!
Artikel: Nytt stöd ska hjälpa företag att rekrytera bredare