Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Från Norrbotten och ut i rymden – nu ska Spaceport Esrange bli verklighet

Europas första anläggning för uppskjutning av satelliter vid rymdbasen Esrange invigdes tidigare i år, men ännu återstår en del arbete. Tillsammans går Region Norrbotten, Kiruna kommun och Längmanska företagarfonden in med medel till projektet SmallSat Launch som syftar till att etablera uppskjutningsplatsen Spaceport Esrange.

Animerad bild med en satellit ovanför jordklotet.
Förmågan att skjuta upp små satelliter är efterlängtad i Europa. Nästa år ska det bli verklighet.

Förmågan att skjuta upp satelliter från Sverige och EU är efterlängtad. Den kommer bli en viktig regional, nationell och europeisk strategisk resurs för ett konkurrenskraftigt, hållbart och säkert Europa. Rymdteknik är utpekat som ett viktigt utvecklingsområde i den regionala strategin för smart specialisering.

– Förmågan att skjuta upp små satelliter kan bli en viktig motor för forskning, innovation och hållbar tillväxt i Norrbotten. Den bidrar till internationell attraktionskraft. Genom att koppla samman rymdaktörerna med utbildning, forskning och näringsliv hoppas vi kunna öka den regionala tillväxten och innovationsförmågan, säger Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten.

Projektet SmallSat Launch avser arbete med bland annat licensiering, försäkring, tullhantering, analyser och systemutveckling. Det ska också stärka samarbetet mellan rymdaktörer och regionens små- och medelstora företag. Totalt omfattar projektstödet elva miljoner kronor, där Region Norrbotten bidrar med sju miljoner från det statliga anslaget för regional utveckling. Kiruna kommun bidrar med tre miljoner kronor och Längmanska företagarfonden med en miljon kronor. SSC går sedan in med tre miljoner i projektet som blir ett viktigt steg i etableringen av EU-fastlandets första orbitala uppskjutningsplats.

– Målet med satsningen är att bygga en kapacitet som ger ett mervärde för hela rymdbranschen, Norrbottensregionen och Kiruna. Möjligheten att skjuta upp satelliter ger en direkt effekt på den gröna omställningen. Och att kunna göra det från svensk mark bidrar till konkurrenskraft och till ett säkrare samhälle. Vi ser redan att teknikutvecklingen i norra Sverige skapar nya arbetstillfällen. Med den här satsningen blir vi Europas rymdhuvudstad. Den bidrar också till ett bredare näringsliv, säger Kirunas kommunalråd Mats Taaveniku.

Infrastrukturen för att skjuta upp satelliter finns redan på plats och den första uppskjutningen väntas ske under 2024.

– Rymdverksamheten har redan idag stor betydelse för Kiruna och Norrbotten. Här finns Esrange, Institutet för Rymdfysik, Luleå Tekniska Universitets rymdprogram, ett Rymdgymnasium och den internationella forskningsanläggningen EISCAT. Nu vänder sig rymdföretag från hela världen till SSC för att skjuta upp sina satelliter från svensk mark. Det skapar enorma möjligheter och det lokala och regionala stödet blir avgörande i detta arbete, säger Lennart Poromaa, platschef på Esrange.

Kontakt

Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör
073 -820 67 34
janus.brandin@norrbotten.se