Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Grön omställning i fokus när nytt EU-möte hålls i Kiruna

EU:s intresse för Kiruna och norra Sverige fortsätter. I januari öppnades det svenska ordförandeskapet i staden. Nu är det dags för Europeiska regionkommittén att uppleva Sveriges nordligaste kommun.

EU Flagga Istock 173948837

Den 27–28 april kommer över 70 lokala och regionala ledare från alla EU:s medlemsländer att samlas i Kiruna. De ska diskutera möjligheter och utmaningar kopplade till den gröna omställningen i glesbefolkade områden. Region Norrbotten och Kiruna kommun står som värdar för EU-besöket.

– Vi är mycket stolta och glada över att ta emot EU:s regionkommitté i Kiruna, säger kommunalrådet Mats Taaveniku (S).

Den Europeiska regionkommittén (REK) är regionernas och kommunernas röst i EU. Den företräder lokala och regionala myndigheter och ger råd om ny lagstiftning som har konsekvenser för regioner och kommuner.

EU-fonderna viktiga för Norrbotten

I hög grad är det genom EU-fonderna som norra Sverige kunnat bygga upp besöksnäringen, satsa på gruv- och stålindustrins omställning, bygga ut bredband och annan infrastruktur, satsat på forskning och innovation och annat som dagens framgångsvåg vilar på. De har en viktig funktion att fylla för att Norrbotten ska klara av utmaningarna som följer på den gröna omställningen.

Snart börjar arbetet med att sätta ramarna för hur EU:s olika fonder ska användas efter 2027.

– EU-fonderna är verktyg som är viktiga för Norrbotten. Kommittén kan företräda regionernas intressen på ett bättre sätt om de får med sig våra perspektiv, säger regionrådet Glenn Berggård (V).

Behov av fortsatta EU-satsningar

I Kiruna kommer de europeiska politikerna att besöka LKAB-gruvan, ishotellet i Jukkasjärvi och Esrange rymdcenter samt träffa representanter från Kiruna kommun. De ska få en inblick i både hur vårt län kan bidra till ett starkare EU, och utmaningarna som vi behöver fortsatta EU-satsningar för att möta.

– Besöket ger oss möjlighet att berätta hur Kiruna bidrar till den gröna omställningen genom vårt näringsliv och samtidigt öka kunskapen inom EU kring våra lokala förutsättningar med en stadsomvandling, våra nationella minoriteter och inte minst det stora behovet av arbetskraft för att möjliggöra omställningen, säger Mats Taaveniku.

Mötet den 28 april inleds av civilminister Erik Slottner och avslutas med antagandet av Kirunaförklaringen om att uppnå en grön och rättvis omställning. I Kirunaförklaringen uppmanar man Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd att ta hänsyn till den särskilda situationen i områden med geografiska och demografiska utmaningar.

– Antagandet av Kirunaförklaringen blir ett erkännande av våra unika utmaningar och stärker oss inför vårt framtida arbete, säger Berggård.