Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

”Infrastruktur får inte blir ett hinder för den gröna omställningen”

Trafikverket får i uppdrag att se om det går att skynda på Malmbanan och Norrbotniabanan. Det meddelade infrastrukturminister Andreas Carlson under Järnvägsforum Norr i Luleå.

Andreas Carlson, infrastrukturminister, talar på scen. Foto: Yours
Foto: Yours

Temat för årets Järnvägsforum Norr, som hölls på Kulturens hus i Luleå 30–31 mars, var Hur påverkar det nya världsläget Sveriges infrastrukturpolitik?

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson hade goda nyheter med sig. Ett politiskt beslut dagen innan innebär att Trafikverket får i uppgift att se över infrastrukturplanen. Trafikverket ska se vilka åtgärder som kan skynda på arbetena med flera viktiga infrastrukturprojekt som hänger ihop med den gröna omställningen i norra Sverige.

– Regeringen kommer att ta ett aktivt helhetsgrepp för samordningen av nyindustrialiseringen i norra Sverige. Det behövs för att säkerställa processer så att det går så snabbt som möjligt.

– Regeringsbeslutet är taget för att identifiera brister och flaskhalsar, att analysera de åtgärder som redan finns i planeringen och vad man kan göra samlat för att snabbt komma framåt. Tiden är kritisk. Med tanke på den utveckling vi ser i nyindustrialiseringen behöver vi se till att transporter och infrastruktur inte blir ett hinder för den gröna omställningen, sade Andreas Carlson.

Trafikverket har sex månader på sig för att analysera och beskriva status för de pågående projekten. I uppdraget ingår att ha samråd och dialog med region, kommun och gröna aktörer. Andreas Carlson betonade hur angeläget den gröna omställningen är, dels ur ett klimatsyfte, dels med tanke på det geopolitiska läget i världen.

– Vi befinner oss i ett osäkert läge där infrastruktur och militär mobilitet är ännu mer angeläget med tanke på vårt lands betydelse när vi går med i Nato. Men också med tanke på den gröna omställningen, som inte bara gynnar vårt land utan hela EU. Den är faktiskt är en förutsättning för att hela EU ska kunna lyckas med klimatomställningarna.

Imponerad av Sverige och Finland

Närvarade gjorde också Pat Cox, europeisk samordnare för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet. Cox sade att han inte behöver övertygas om vikten av den gröna omställning som sker i norra Sverige. Han betonade att han imponeras över det jobb som både Sverige och Finland, trots sitt perifera geografiska läge, har gjort för att uppmärksamma sina frågor i EU-parlamentet.

Trots det poängterar han att Sverige inte kan förvänta sig att få ekonomiskt stöd från EU i de volymerna som måste till för att färdigställa bland annat Norrbotniabanan.

– Vi är alla överens om vad som behöver göras med Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Ni har ett industriellt krafthus här i norra delen av Sverige som har lyckats mobilisera tusen miljarder kronor i kapital. EU kommer att finnas med er, men om ni vill att det ska hända snabbt så behöver ni ha en debatt om att hitta nya acceleratorer.

Pat Cox nämner lösningar som långfristiga gröna euroobligationer och ett fyrtioårigt lån med förmånliga lånevillkor från Europeiska investeringsbanken.

– Om det krävs nya modeller, ny organisering, nya partnerskap, så gör det bara. För om ni gör det på det gamla sättet och väntar på EU-pengar kommer det ta år, kanske till och med årtionden. Vill ni ha transformativ förändring i er infrastruktur måste ni hitta sätt att befria er själva för att kunna leverera vad ni behöver. Jag tror att ni kan göra det. Jag vill att ni ska göra det och mitt budskap är: gör det.

Järnvägsforum Norr arrangerades av Region Norrbotten i samarbete med sex andra regioner.

Text och foto: Yours