Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Norrbotten intar Almedalen med samtal som formar framtiden

Efter fjolårets framgång återuppstår Norra Scen på politikerveckan i Almedalen. Region Norrbotten, LKAB och Luleå tekniska universitet öppnar upp en arena för samtal om framtidsfrågorna och utmaningarna som ställs på sin spets i Norrbotten, men är hela Sveriges angelägenhet.

Så Klarar Vi Hoten 819514

Den gröna omställningen, och den samhällsomvandling som pågår, har förskjutit den nationella utvecklingens centrum norrut. Utvecklingen går på vissa plan rasande fort, och på andra alldeles för långsamt. Hur löser vi energiförsörjningen, flaskhalsarna i infrastrukturen, kompetensförsörjningen och får fart på bostadsbyggandet?

Norra Scen – arena för grön omställning är ett gemensamt initiativ från Region Norrbotten, LKAB och Luleå tekniska universitet (LTU) och arrangerades första gången sommaren 2022. Syftet är att bygga en mötesplats där kunskap fördjupas, samtal förs och nätverk byggs. Även i år blir det intressanta panelsamtal, där de medverkande delar med sig av kunskap, insikter och perspektiv. Nytt är att dessa kombineras med större rundabordssamtal om de aktuella ämnena.

”Hela länet kan synas och höras”

En annan nyhet är att Region Norrbotten erbjudit alla länets kommuner ett förmånligt upplägg för att underlätta närvaro i Almedalen. I fjol var två kommuner med – i år har sju valt att följa med. Till dem hör flera som aldrig tidigare varit med i Almedalen.

– Det är viktigt att hela länet har möjlighet att synas och höras i Almedalen. Nu kan kommunerna på plats skapa relationer och berätta för andra beslutsfattare om sin kommuns unika perspektiv, behov och utvecklingsmöjligheter, säger Anders Öberg, regionråd Region Norrbotten (S).


Anders Öberg representerar Region Norrbotten i Almedalen.

Utöver Anders Öberg medverkar bland andra Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor LTU samt en rad riksdagsledamöter, partiledare, EU-parlamentariker, mediechefer, forskare och beslutsfattare från offentlig sektor och näringslivet.

– Vi befinner oss mitt i den största omställningen i vår historia, och det är bråttom. Sverige har en unik möjlighet att kunna kombinera verklig klimatnytta med stärkt konkurrenskraft, men för det krävs handlingskraft och modiga beslut även från politiken. Ska industrisatsningarna lyckas måste vi också få utbyggd elförsörjning, infrastruktur och samhällsservice på plats, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Nationell scen

Det här är frågor som vi i Norrbotten inte kan hantera på egen hand. Lösningarna finns på det nationella planet, så frågorna behöver adresseras på en nationell scen – Norra Scen. På Fiskargränd kan politik och näringsliv förenas med akademin och staka ut vägen framåt.

– Satsningarna i norr skapar möjligheter och utmaningar och här har vi som universitet en viktig roll. Genom vår utbildning och forskning kan vi bidra till att säkra kompetensförsörjningen och att göra den gröna omställningen både hållbar och lönsam. Samverkan mellan industrin, akademi och det omgivande samhället är nyckeln, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid LTU.


LTU:s rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn var en av deltagarna på Norra Scen i fjol, och återvänder i år.

På programmet återfinns ämnen som:

  • Så säkrar vi kompetens för industrins energiomställning
  • Klimat, konkurrenskraft och energi - hur blir omställningen slagkraftig för Sverige?
  • Infrastrukturplanering - vad krävs för att Sverige och EU ska gå i takt?
  • 100 000 nya invånare i norra Sverige: Vad krävs för att skapa attraktiva boendemiljöer?

En landsbygd där unga vill leva, bo och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen

Hela programmet finns på Norrbotten i Almedalen - Utveckla Norrbotten där även seminarierna livestreamas.

Kontakt

Anders Öberg, regionråd (S)
070-609 35 63.
anders.oberg@norrbotten.se

Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör
073 -820 67 34
janus.brandin@norrbotten.se