Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Röster från Norra Scen: ”Vi behöver ett statligt ledarskap”

Med Norra Scen i Almedalen fick Norrbotten en arena för möten, dialog och debatt. Över hundra röster hördes från scenen under tre dagar: riksdagsledamöter, partiledare, EU-parlamentariker, mediechefer, forskare, engagerade ungdomar, en generaldirektör och andra beslutsfattare från offentlig sektor och näringslivet.

Karin Hübinette, moderator Norra Scen
Karin Hübinette ledde många av samtalen på Norra Scen.

Tillsammans bidrog de med en rik flora av perspektiv, kunskaper och åsikter om de utmaningar som ställs på sin spets i Norrbotten, men är hela Sveriges angelägenhet. Här är ett axplock av röster från några av seminarierna på Norra Scen.


Från vänster: Riksdagsledamöterna Mattias Karlsson (M) och Fredrik Lundh Sammeli, Lena Hadad, Arbetsförmedlingen samt regeringens samordnare Peter Larsson.

– Min entydiga slutsats från uppdraget är att det är en giftig situation med de stora etableringarna, att de riskerar att permanenta en dålig bostadssituation. Business as usual kommer inte att gå. Staten kunnat gå in och lyfta av risken från kommunerna. Vi måste hitta specifika insatser som inte stör de generella systemen, sade Peter Larsson, regeringens samordnare för den gröna omställningen i norra Sverige.

– Kommunerna har ett ansvar att investera för framtida skattekraft, de har ett ansvar att lösa saker själva och samarbeta med varandra och gentemot de företag som berörs. De ska inte orolig att lägga en minusbudget. Särskilt Luleå kommun är ekonomiskt starkt, de klarar av det ekonomiskt, sade Mattias Karlsson, gruppledare för Moderaterna i riksdagen.

Vill du höra mer? Här är seminariet Flyttström norrut - från potential till verklighet - Utveckla Norrbotten


Maria Sunér, vd Svemin.

– I spåren av den här utvecklingen så tycker man att det räcker med att man kompenserar samer med pengar. Men förlorad samisk näring och kultur går inte att kompensera med pengar. Gränserna har redan passerats. Satsningarna kommer att få stora konsekvenser för samerna, sade Håkan Jonsson, styrelseordförande, Sametinget.

– Vad är viktigast? Den frågan måste vi ställa oss i varje enskilt beslut. Det handlar om avvägningar mellan alla perspektiv på hållbarhet. Någonstans kommer det att kosta. Kiruna kommun täcks av riksintressen men vi ser inget statligt engagemang, man lägger armarna i kors och vänder ryggen till. Alla kommer inte ens till diskussionsbordet. Det kommer inte att hålla för det bromsar upp hela utvecklingen, sade Johan Bergstad, kommundirektör Kiruna.

– Gruvor tar ny mark i anspråk och vi måste göra det med så stor hänsyn det bara går. En gruva blir ett hål i marken men vi kan bidra nettopositivt till den biologiska mångfalden. Vi behöver jobba ännu mer från branschen med återställning av naturmiljöer. Målet är alltid att hitta sätt att samexistera men ibland behövs det politiska beslut. Våra politiker har inte förstått vidden av problemen, sade Maria Sunér, vd för Svemin.

Vill du höra mer? Här är seminariet Hur gör vi den gröna omställningen hållbar? - Utveckla Norrbotten

– Jag brukar säga att det inte finns en ung person som inte engagerar sig av en tråkig underliggande orsak. För mig är det i grunden att ha bevittnat processen från 90-talet med avfolkningen av Norrbotten. Sandträsk där jag växte upp var en fin by med nära gemenskap, skola, tågstation, byamöten – nu är det en plats där inte ens jag kan bo. Vi längtar efter den samvaro som landsbygden erbjuder. Se på den inte med nostalgiska ögon utan som en möjlighet för framtiden, sade Beatrice Bucht, styrelseledamot av Unga på landsbygden.

Vill du höra mer? Här är seminariet Hur designar vi vårt framtidsland? Med fokus på människans roll den gröna omställningen i norr. - Utveckla Norrbotten


Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet.

– Det tråkiga här är att det finns en risk att vi spelar bort enorma möjligheter i Sverige. Det är det jag är mest orolig för. Vi har en fantastisk möjlighet men då gäller det att det politiska systemet orkar leverera, men det krävs ledarskap och en väldigt tydlig inriktning så att alla aktörer vet vart vi är på väg, sade Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna.

– Jag tycker att tongångarna blir mer och mer samstämmiga, framför allt från Socialdemokraterna vilket är väldigt viktigt. Det händer mycket bra saker på det nationella planet med de här frågorna. Vi är möjligen på väg mot en avpolitisering. Vi kommer att lägga en energipolitisk proposition i vinter, sade Daniel Liljeberg, statssekreterare, energi- och näringsministern.

– Vi har haft ett antal förlorade år där låsningarna i kommunerna för den landbaserade vindkraften blivit större och större och större. Jag tror att det är viktigt att vi får på plats en incitamentstruktur som staten garanterar, som inte bygger på enskilda avtal med företag. Ska man se nyttan av energiproduktion i en kommun måste man också se vad den kan ge. Då är det inte ishallar utan välfärden man kan bygga, och då måste bygget vara långsiktigt och garanterat, sade Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet.

Vill du höra mer? Här är seminariet Klimat, konkurrenskraft och energi - hur blir omställningen slagkraftig för Sverige? - Utveckla Norrbotten


Carina Sammeli, kommunalråd (S), Luleå.

– Vi äger vår hamn och tar ansvar för den och ser till att den blir det kunderna behöver. Den behöver dock ansluta till någonting, järnväg och väg i större kapacitet än idag. De åtta miljoner ton som går idag ska bli 30, det godset kommer inte att stanna på Svartön. Det måste lösas, annars kommer vi att ha trafikinfarkt i Luleå. Det här är för stora projekt och de är för viktiga för Sverige AB för att vi ska låta en liten kommun som Luleå lösa det. Vi skulle behöva ha ett statligt ledarskap i att se till att hela omställningen blir möjlig, sade Carina Sammeli, kommunalråd (S) i Luleå.

Vill du höra mer? Här är seminariet Hamnen i Luleå - en fundamental byggsten i den gröna omställningen - Utveckla Norrbotten

– Till oss reser man för en annan typ av livsstil. Det är en annan typ av export, vi ligger inte bara i framkant när det gäller teknik utan också i vårt förhållningssätt till naturen. Vi kan koka ner det till kärnan: det de får med sig hem är livsstilen. Här blir man också sedd och bemött på ett sätt man inte blir på alla andra platser, sade Annika Fredriksson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Vill du höra mer? Här är seminariet Platsens besökare - en råvara och resurs som driver innovation och samhällsutveckling? - Utveckla Norrbotten


Anders Öberg, regionråd (S).

– Vi svenskar flyttar ogärna till nya platser och vi har inga tvingande incitament men det finns städer som klarar det bra och det är storstäder. Då säger Sverker Sörlin att det är rulltrappestäder. Man börjar upp, tröttnar, hoppar ganska lätt på nästa rulltrappa och det bygger attraktiva städer. Rymdnäringen är en viktig rulltrappa för vi behöver bredda vårt näringsliv. Vi har gruvnäringen och besöksnäringen men vi har också rymden, sade Madelein Keskitalo, tillväxtchef Kiruna kommun.

– Rymden har betytt mycket och det är därför vi lägger en del resurser på det i olika projekt. Vi behöver verkligen nyttja den position vi nu har, utifrån diversifieringen av vårt näringsliv. Studenterna som kommer är också en fantastisk möjlighet, sade Anders Öberg, regionråd (S), Region Norrbotten.

Vill du höra mer? Här är seminariet Europas port till rymden – hur kan rymdklustret i Norrbotten stärka regionen? - Utveckla Norrbotten


Wille Dahl, ungdomskonsulent Bodens kommun. Till vänster Ilayda Tatli, ordförande Dorotea ungdomsråd.

– Om man flyttar som jag gör från Borås är man van att det är så lätt att ta sig runt man har inte ens en tanke på att det är viktigt. Ska vi få upp mer folk behöver vi tänka på lokal, regional, nationell och internationell trafik, att man kan ta sig både in i och ut från, sade Anna Hynynen, prospekteringsgeolog på LKAB.

– Det tuffaste är att vår kommun inte har en gymnasieskola. Därför har alla vid 15 års ålder blivit tvungna att flytta eller pendla. Att pendla innebär två timmars bussresa om dagen fem dagar i veckan tre år i rad. Det är inte hållbart. I förlängningen blir det ett demokratiskt problem för det finns inte tid för något annat. Vuxensamhället får inte del av ungas idéer och kreativitet, sade Ilayda Tatli, ordförande Dorotea ungdomsråd.

– Vi behöver ha fler unga engagerade i politiken för det är där vi kan göra skillnad, annars kommer vi att hitta på saker som vi tycker är jättebra, men det attraherar absolut inte ungdomar, sade Ulrika Hammarström (S), kommunalråd Pajala.

– Det krävs modiga beslutsfattare, inte bara politiker utan gårdspersonal, alla som tar någon form av beslut - att de släpper ifrån sig makten och är modiga nog att samskapa. Jag ser vikten av ungas delaktighet i en känslig tid med omställningen, sade Wille Dahl, Ungdomskonsulent, Bodens kommun.

Vill du höra mer? Här är seminariet En landsbygd där unga vill leva, bo och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen - Utveckla Norrbotten

– Det är tydligt från regeringen att man vill snabba upp Bottniska korridoren. Det finns ju ett separat uppdrag till Trafikverket att se över hur man kan påskynda investeringarna i infrastruktur i norra Sverige. Det är en ganska tydlig signal, sade Maria Stockhaus, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Moderaterna.

Vill du höra mer? Här är seminariet Infrastrukturplanering - vad krävs för att Sverige och EU ska gå i takt? - Utveckla Norrbotten


Kerstin Nordensson, verksamhetschef vuxenutbildningen i Sundsvall.

– Vi blev erbjudna en bussförarutbildning, något som det finns stort behov av i Sundsvall. Vi fick tre sökande och avbröt. Arbetsgivarna var jätteoroliga. Då bestämde vi tillsammans att arbetsgivarna skulle erbjuda, efter genomgången utbildning med godkända betyg, en fast anställning. Vi fick hundra sökande till VUX, tillräckligt många sökande till arbetsmarknadsutbildningen. Vi fick igenom tre grupper. Den här starka rösten hos arbetsgivaren, det är den vi behöver få in, sade Kerstin Nordensson, verksamhetschef vuxenutbildningen i Sundsvall.

Vill du höra mer? Här är seminariet Flaskhals i arbetsmarknaden - Utveckla Norrbotten

Fakta: Norra Scen

Norra Scen – arena för grön omställning är ett gemensamt initiativ från Region Norrbotten, LKAB och Luleå tekniska universitet (LTU). Syftet är att bygga en mötesplats där kunskap fördjupas, samtal förs och nätverk byggs. 

Utöver ovan nämnda seminarier finns ytterligare fem att se i efterhand. Du hittar alla här: Inspelade seminarier på Norra Scen 2023 - Utveckla Norrbotten

Sammanställt av: Sara Stylbäck Vesa
Foto: Vladimir Hartvig