Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

”Vi har nyckeln till Sveriges tillväxt och säkerhet – det är dags för regeringen att låsa upp”

Med rika naturresurser, den gröna omställningen och sitt geopolitiskt viktiga läge spelar Norrbotten en avgörande roll för svensk tillväxt, klimatmålen och landets säkerhet. Men utan en välfungerande infrastruktur är allt detta hotat. Region Norrbottens regionråd Anders Öberg (S), efterlyser större satsningar från regeringen – och det är bråttom.

Anders Öberg framför LKAB:s lok och SSAB:s anläggning.
Anders Öberg, regionråd (S). Foto: Simon Eliasson

Kuststräckan Umeå-Luleå är en av landets mest tätbefolkade regioner. Det är ingen glesbygd, utan hem för runt 330 000 svenskar. Här finns landets lägsta arbetslöshet och högsta tillväxt, med allt från universitet till globala företag. Arbetskraften rör sig dagligen mellan kommunerna – så hur kommer det sig att det fortfarande inte går att åka tåg mellan de fyra kuststäderna? Det är obegripligt, anser Anders Öberg, regionråd (S) Region Norrbotten. Men det är också ett problem för Sverige.

– En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för att Norrbotten ska fortsätta vara en stark tillväxtmotor för Sverige. Ändå har tidigare regeringar nedprioriterat satsningar på både Norrbotniabanan och Malmbanan. De åtgärder som lyfts fram i den nationella planen för transportinfrastruktur kommer inte att räcka till, så det är dags att agera nu. Alla resurser som krävs för att accelerera utbyggnad måste skjutas till, säger Anders Öberg.


Foto: Simon Eliasson

Viktiga länkar för Sverige

Norrbotniabanans syfte är att binda samman regionens fyra stora kuststäder, något som skulle underlätta snabb och klimatsmart transport av gods och människor. Bra tågförbindelser bidrar till att attrahera den arbetskraft som behövs till den gröna omställningen. Satsningar på Norrbotniabanan är avgörande, men lika viktigt är det att öka kapaciteten Malmbanan, där urspårningar och inställda tåg innebär störningar som snabbt blir kostsamma.

– 90 procent av den järnmalm som utvinns i EU kommer från Norrbotten. Den pumpar in miljarder i statskassan och skapar tillväxt i Europa. Men för att pengarna ska fortsätta strömma in måste malm, metaller och mineraler kunna fraktas på ett effektivt sätt. I dag är bristande kapacitet och robusthet ett stort bekymmer, säger Anders Öberg.

En fråga om Sveriges säkerhet

Norrbotten är en del av Arktis, ett område som i den globala uppvärmningens spår är av ständigt ökande geopolitiskt intresse. Kontrollen över naturresurser och transportleder riskerar att bli föremål för framtida konflikt. En väl utbyggd infrastruktur är avgörande för att kunna försvara och skydda Norrbottens värden. I händelse av konflikt på Östersjön blir dessutom hamnen i Narvik en livlina – men bara om Malmbanan är en robust del av det svenska totalförsvaret. 

– Regionens infrastruktur borde stå högst upp på agendan för alla som är intresserade av svensk konkurrenskraft, klimatmålen, försvarsförmågan och beredskapen. Vi har nyckeln till Sveriges tillväxt och säkerhet – det är dags för regeringen att låsa upp, säger Anders Öberg.


Foto: Simon Eliasson

Artikeln publicerades ursprungligen i Dagens Nyheters temasatsning på infrastruktur, som ett betalt samarbete.

Hur jobbar Region Norrbotten med infrastrukturfrågor? Läs mer här!