Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Utredaren klar: Så ska bostadsbristen lösas

Att minska risken för investeringar i byggandet av bostäder – det är centralt för att lösa bostadsbristen i Norrbotten och Västerbotten. Det menar regeringens utredare Peter Larsson i den slutrapport han nu har lämnat till regeringen. Och bostäder – det kommer att krävas om morgondagens arbetskraft ska ha någonstans att bo.

Hyreshus med grönskande träd framför, månen på himlen.
Hur ska bostadsbristen i Norrbotten lösas? Nu har regeringens utredare lämnat ett svar. Foto: Carolina Lundmark Weinz

Utgångsläget är inte det bästa, sade Peter Larsson på presskonferensen där rapporten presenterades.

– Det är den svaga bostadsmarknaden där omsättningen inte kan liknas vid ett storstadsområde. Risksättningen är högre och banker samt andra aktörer har inte vågat räkna hem att det kan utvecklas till en stark bostadsmarknad.

Detta är en realitet på de flesta håll i Norrbotten. Älvsbyn har en potential som pendlarort till tre etableringskommuner (Luleå, Piteå och Boden) men det är svårt att hitta någon som vill bygga. Kommunen säger själv att det är en ”förlustaffär redan när vi sätter spaden i marken". Gällivares kommunala bostadsbolag berättade nyligen att de skulle behöva ta ut 24 000 kr i månaden i hyra för en nybyggd trea på 70 kvadratmeter, bara för att gå runt.

Större statligt ansvar

För att lösa detta behöver staten ta ett större finansiellt ansvar för bostadsförsörjningen i Norrbotten och Västerbotten. Peter Larsson har tre huvudförslag:

  • Statliga stiftelsen Norrlandsfonden ska få 4 miljarder kronor för bostadsbyggande. Det ska ske genom statsbudgeten.
  • Ny statlig kreditgaranti för så kallade etablerings- och expansionskommuner som bättre svarar mot deras speciella förutsättningar.
  • Statlig hyresförlustgaranti, där staten ska kunna garantera en viss del av hyresintäkterna eller ersätta hyresförluster och hyresbortfall.

– Det skulle ha stor betydelse för väldigt många enskilda byggnadsprojekt, där det står och väger idag. Det skapar den säkerhet många aktörer eftersträvar. Minska trösklarna, komma igång med byggandet, så att befolkningsförsörjningen, kompetensförsörjningen, kan säkras, säger Peter Larsson till Sveriges radio.

”Sveriges lägsta arbetslöshet”

I sin Rapport från ett skeende reflekterar Peter Larsson om vilken påverkan en stereotyp bild av norra Sverige får.

”De historiska bilderna, såväl som erfarenheterna, lever kvar när nutida beslut ska fattas. I utredningens uppdrag har exempelvis fastighetsutvecklares tvekan inför investeringar i bostäder ofta haft Stålverk 80 som referens för sin tvekan. Bilden av 1980-talets höga arbetslöshet har mött samordnaren under samtliga tre uppdrag och ligger kvar som en bakgrund – trots att de båda nordliga länen idag har Sveriges lägsta arbetslöshet” skriver han bland annat.

Region Norrbotten välkomnar Peter Larssons förslag och önskar nu att de ska anammas och förverkligas av regeringen.

– Det är uppenbart att staten behöver svara upp med finansiella åtaganden, och vara berett att skjuta till pengar. Peter Larsson skriver i rapporten att varje etableringsbeslut hade behövt förenas med ett beslut om bostäder i attraktiva livsmiljöer, och det är sant. Bostäder är en förutsättning för industrins omställning. Dessa stöd bör ses som en investering, inte ett bidrag, säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande i Region Norrbotten.

”Förhandlingar inför höstbudgeten”

Bostadsminister Andreas Carlsson (KD) ska nu titta vidare på förslagen och se om regeringen ska göra verklighet av dem.

– För KD är bostadsförsörjningen avgörande för att möjliggöra fortsatta investeringar i norra Sverige. Det är en fråga som vi kommer att ha med oss in i förhandlingarna inför höstbudgeten, säger han till Sveriges Radio.

Läs Peter Larssons slutrapport, Rapport från ett skeende

Text: Sara Stylbäck Vesa