Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Gamla mönster måste brytas när Norrbotten ska växa

Norrbottens kompetensförsörjning kräver att vi omprövar gamla sanningar, bryter gamla mönster och även rannsakar oss själva. 
– Vi kanske släpper in nya människor i samhället, men inte alltid i vår egen personliga sfär, säger Annika Fredriksson, VD för Swedish Lapland Visitors Board.
Annika Fredriksson på Boden Business Park
Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.
Norrbottens brist på arbetskraft är ett samhällsproblem och ett hot mot den gröna omställningen. En ökad inflyttning krävs för att lösa det. I delprojektet Attraktion i North Sweden Green Deal arbetar Swedish Lapland Visitors Board med att stärka kommunernas förmåga att locka till sig nya invånare och på bästa sätt förvalta intresset.
–  Vi jobbar nu och är ute hos alla kommuner. Till våren ska lägga in femmans växel och omsätta fler idéer. Det går väldigt fort men det här är ett sätt att påbörja en resa, en utveckling, berättar Annika Fredriksson.
Eftersom Kompetens och Attraktion sitter så tätt ihop deltog Annika Fredriksson i veckan när Kompetensrådet träffades på Boden Business Park. Inför 20-talet medlemmar av Kompetensrådet berättade hon om Swedish Lapland Visitors Boards arbete med attraktion.

Utgår från kommunens behov

Målet är att varje kommun i Norrbotten ska ha en väl fungerande mottagarkapacitet. Det omfattar hantering av marknadsföring, spridning och mottagande av förfrågningar. Arbetet utgår från varje kommuns unika behov och önskemål.
– I en kommun tycker de att det har jättebra mottagarkapacitet, deras problem är att de behöver komma i kontakt med fler. Då kan vi hjälpa dem att jobba med marknadsföring. En annan kommun tycker att de behöver hjälp med att bygga positiv PR kring sin kommun.
Profilering och positionering är en annan viktig sak att bena ut. Vem passar den här platsen för, vilket slags liv kan man leva här? Vad är det för profil på näringslivet och kulturlivet? Hur är naturen - fjäll, kust eller skog? 

AI som verktyg

När det är på plats, har Swedish Lapland möjlighet att med hjälp av avancerad AI få kontakt med personer som är intresserade av vår del av världen. 
– Vi känner dem som spår, pixlar, cookies och vet vad de går igång på. Vi kan skicka ut filmer och bilder som de klickar på, delar vidare, reagerar på.
Redan har de genom tester fått respons från hundratals personer runt om i världen som är nyfikna på möjligheten att jobba här. Den attraktionskraft som kan locka någon att resa kan nämligen också locka till en livsstilsförändring – och leda till en livsstilsmigration.
– Besökare uppskattar saker vi är hemmablinda för. Den här attraktionen, den här typen av drivkraft finns även för att göra en livsstilsförändring. Det är en enormt stor möjlighet.
I praktiken handlar det här om arbetskraftsinvandring och talangrekrytering. Det kan vara lättare att få hit en fransman än en västeråsare. Men sedan då? När de rekryterade ska trivas och rota sig – det är då vi norrbottningar verkligen måste steppa upp.

Måste bli mer välkomnande

– Vår självbild är att vi är välkomnande och öppna men släpper vi in folk i vårt nätverk? Svaret är tyvärr oftast nej. Vi släpper in i samhället men inte alltid in i vår personliga sfär. 
Om inte vi norrbottningar gör vår del blir den stora livsstilsförändringen kanske bara ett nytt jobb. Och det räcker sällan för att de som flyttar in ska börja känna sig som hemma och stanna kvar. De flesta av oss som bor i Norrbotten idag, vill nog inte leva i ett ”fly in – fly out”-samhälle imorgon.
– En del har en övertro på att man flyttar till ett jobb. För många är det livet som är anledningen till att flytta. 

 

___________________________________

North Sweden Green Deal är ett initiativ för att förverkliga en hållbar samhällsomställning, i kölvattnet av de nya industrietableringarna.

Projektet drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det finansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF).

Inom ramen för projektet tittar Kompetensrådet närmare på hur kompetensförsörjningen ska lösas.