Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Nytt stöd ska hjälpa företag att rekrytera bredare

Bristen på arbetskraft är en av Norrbottens största utmaningar. Många företag uppger att svårigheter att rekrytera tvingar dem att säga nej till uppdrag. Nu lanserar Region Norrbotten ett nytt företagsstöd. Det ska hjälpa företag att hitta medarbetare i den lilla arbetskraftsreserv som arbetslösa invandrare utgör. 

Man och kvinna hjälps åt i ett restaurangkök.
Foto: Scandinav

Norra Sverige har landets lägsta arbetslöshet. Det är också i Norrbotten företagen har allra svårast att rekrytera, enligt en rapport från Svenskt näringsliv 2022. Tre av tio försök misslyckas, enligt rapporten. Det här får allvarliga konsekvenser för företagen. Vartannat företag tvingas tacka nej till jobb för att de inte har den personal som krävs.

Det nya företagsstödet, Rekryteringsstöd för mångfald, ska underlätta för företag som vill få en bredare rekryteringsgrund och bli en mer attraktiv arbetsgivare.

”Vi blir alla vinnare”

I Norrbotten uppgår ”arbetskraftsreserven”, personer som av olika orsaker saknar arbete, till drygt 5000 personer. I januari i år var antalet öppet arbetslösa i Norrbotten bara 2552 personer, enligt Arbetsförmedlingen. Av dem är en stor andel invandrare. I många fall är det ur den här gruppen potentialen och kompetensen finns för den som vill rekrytera lokalt.

– Varje gång det lyckas blir vi alla vinnare: företaget som kan växa hållbart, Norrbotten som får stärkt konkurrenskraft. Den enskilde som får jobb, blir bättre integrerad i samhället och får en starkare ekonomi. Samhället, som får nya skattepengar till vård, skola och omsorg, säger Monica Lejon, enhetschef för Näringsliv och Samhälle på Region Norrbotten.

Sänka trösklarna

För att nå dit behöver vi se varje människas potential. Språkbarriärer, sociala koder eller andra omständigheter får inte utgöra hinder för rekrytering av värdefull kompetens. Här behöver vi både sänka trösklarna och se möjligheterna med mångfald vid rekrytering.

Rekryteringsstöd för mångfald kan gå till företag vid rekrytering av personer födda utanför Norden, som har bott i Sverige i högst 5 år och som huvudsakligen finns inskrivna på arbetsförmedlingen. Det är företag med 3-49 anställda som kan söka stödet.

Ukrainarna värdefullt tillskott

I år omfattar stödet också flyktingar från krigets Ukraina som inte skrivits in på arbetsförmedlingen.

– Den här gruppen har ofta en hög kompetens och har hållits tillbaka av att de inte har haft laglig rätt till utbildning i svenska. Vi ser att de ukrainska flyktingarna, så länge de är här, kan vara ett värdefullt tillskott på Norrbottens arbetsmarknad, säger Monica Lejon.

Stödet har två obligatoriska delar där företaget måste jobba med båda. Det ena berör merkostnader för handledning. Kanske måste man hitta arbetssätt där man överbrygger språkliga hinder? Lägga lite extra tid på att förklara de kulturella koderna på arbetsplatsen? Stödet avser produktionsbortfall som uppstår för handledaren.

Den andra delen handlar om att utveckla företagets mångfaldsarbete. Det kan till exempel vara att genomföra en analys av nuläget och behov av att utveckla handledningen. Som mest kan ett företag få 120 000 kronor per rekrytering, för maximalt två rekryteringar.

Läs mer och ansök: Rekryteringsstöd för mångfald - Utveckla Norrbotten - Utveckla Norrbotten
Bred rekrytering i praktiken? Inspireras av Modul: Bred rekrytering en nyckel till Moduls framgång

Har du frågor? Kontakta: 

Per-Anders Karlsson
Strateg, företagsstöd
per-anders.karlsson@norrbotten.se
0920-711 62

Anita Johansson
Strateg, företagsstöd
anita.k.johansson@norrbotten.se
0920-711 52

Text: Sara Stylbäck Vesa