Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Region Norrbotten går in i projekt för ungas inflytande och delaktighet

Vad krävs för att få fler av Norrbottens unga att vilja bygga sin framtid här? Och hur kan vi arbeta för ungas delaktighet i samhällsutvecklingen? Nu hakar Region Norrbotten på projektet Youth Up North och anställer en ungdomskonsulent som ska jobba med dessa frågor.

En ung tjej och en ung kille under ett grönskande träd.
Foto: Simon Eliasson

Projektet Youth Up North har pågått några år med ungdomskonsulenter i tre kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Det får nu fortsättning 2024-2026 med ungdomskonsulenter i fem av länets kommuner samt på Region Norrbotten. Projektet syftar till att förbättra ungas levnadsvillkor genom att sätta unga i fokus i den lokala samhällsutvecklingen och bana väg för ökat inflytande.

”Bygga samhället med dem”

Det var i förra veckan som den regionala utvecklingsnämnden beslöt att Region Norrbotten ska delta i projektet. Satsningen finansieras med maximalt 2 784 000 kr över tre år, från egna regionala medel. Genom detta initiativ strävar Region Norrbotten efter att skapa öppna och engagerade mötesplatser där unga ges möjlighet att påverka och forma samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt.

 Vi vill att våra unga ska vilja bygga en framtid här och även att Norrbotten ska vara en attraktiv plats för unga att flytta till. Det går inte att skapa framtidens Norrbotten utan att lyssna på deras behov och önskningar. Vi vill bygga samhället tillsammans med dem, och vi tror att det här projektet är ett viktigt steg på vägen, säger Helena Ölund, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Lyfta ungas perspektiv

Den av Region Norrbotten anställda ungdomskonsulenten är tänkt att bli en brygga mellan konsulenterna i kommunerna och regionen. En viktig uppgift blir att involvera unga i processen med att ta fram den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS). En annan är att internt särskilt lyfta barn och ungas perspektiv.

 Vi ser fram emot att delta i projektet och att snart välkomna en ny kollega. Det ska bli spännande att ta del av de ungas idéer och visioner för Norrbottens utveckling, säger Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten.

Först i landet

Beslutet är en milstolpe i arbetet med regional utveckling i hela Sverige. Ingen annan svensk region tidigare inrättat en tjänst som ungdomskonsulent.

 Med det här initiativet visar Region Norrbotten vikten av att skapa förutsättningar för att unga är med och har inflytande över regionala frågor. Ungas inflytande är helt avgörande för att den omställning som pågår i Norrbotten inte bara blir något vi pratar om utan något vi också gör och samskapar tillsammans. Fantastiskt att Region Norrbotten är med och visar vägen framåt för hela Sveriges regionala utveckling!, säger Oliwer Karlsson, programchef Youth 2030 Movement.