Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Var med och hitta Norrbottens väg framåt

Var är vi nu, vart vill vi komma och vad behöver vi för att ta oss dit? Det är dags att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi.

Konferensdeltagare sitter runt bord och antecknar. Foto: ©Fond&Fond.
Foto: ©Fond&Fond

Följ med och bidra i arbetet med att ta fram en ny RUS

På den här ytan kan du flytta dig runt, zooma in och ut och klicka på länkar. På sidan står mer om hur det funkar. Du kan också använda innehållsförteckningen till höger i bild för att klicka dig runt.

Du behöver inte logga in, klicka bara på ”View as a visitor”. 

Till RUS-översikten

Illustration Mural digital whiteboard

Välkommen till samtalen som formar framtiden

Region Norrbotten och Norrbottens kommuner bjuder in dig till en workshop som tar sikte på 2040.

Nu finns det möjlighet för dig och din organisation att ge inspel genom en egen workshop med digitalt stöd.

Artiklar

Samverkan, mod och innovation – det är nycklarna till Norrbotten 2040. Det var slutsatserna när näringslivet samlades för workshop om den nya RUS:en. – Vi behöver en tydlig plan och ett starkt nätverk, sade Annika Holmström från Almi.

Vad tycker du är viktigt för ett bra liv i Norrbotten? Dela med dig av dina tankar, så är du med och påverkar vad vi ska satsa på när vi bygger framtiden. Det tar bara några minuter av din tid, men berör möjligheterna här i många år framöver.

Jokkmokk vill växa – men på sitt sätt. Kommunens historia fanns med när Jokkmokk spanade framåt mot 2040. Hållbarhet, bevarad natur och satsningar på kultur och utbildning var i fokus under workshopen om den nya regionala utvecklingsstrategin. 

Den 25 april gick RUS-turnén till Övertorneå, kommunen som börjat mäta invånarnas välmående för att på sikt kunna bli fler. Det blev ett samtal om utmaningar som kompetensförsörjning — men också om tillit mellan människor och en välkomnande kultur.

Överkalix må ha sina utmaningar – men det är också en kommun som har mycket att erbjuda sina invånare. Där finns en livskvalitet som kommer av öppenhet, rikt föreningsliv, trygghet, natur och billiga bostäder, menade deltagarna i RUS-dialogen där.

Näst ut på vår RUS-turné var Haparanda kommun! Samtalet där berörde problem som tapp av invånare och stor ungdomsarbetslöshet, men också potentialen i kulturen, jordbruk och gränshandel. 

I veckan samlades Region Norrbottens bolag och kommunala företrädare i en workshop om framtidens Norrbotten. Bolagsdagen var en del av processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS).

Nu har RUS-turnén varit i Gällivare. Där möttes 41 personer för att brottas med frågor som bilden av Norrbotten, livskvalitet, utmaningar, behov och styrkor. Många pekade ut utbildning som ett problemområde.

Vad har Arvidsjaur för resurser, behov och önskemål för framtiden? Det andra stoppet på RUS-turnén var på Hotell Laponia den 29 februari. – Det är viktigt att arbeta proaktivt med kompetensförsörjning, sade kommunens HR-chef Mats Lundberg.

Efter månader av förberedelser drog så Region Norrbottens turné till länets alla kommuner igång. Först ut var Arjeplog där vi mötte runt 20 personer för en dialog om nuläget och framtiden.

Hur ska det vara att leva, bo och verka i Norrbotten i framtiden? Vart ska vi, och hur når vi dit? Det är stora frågor som vi i år ställer till norrbottningarna. Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras – och du är inbjuden att vara med.

Hur går det för Norrbotten?

Vi ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet. Norrbottens utvecklingsstrategi innehåller mål och indikatorer inom fyra insatsområden. För att se om vi är på rätt väg följer vi upp dessa regelbundet. Här finns mer information om hur vi ligger till just nu.

Till uppföljning av målen 2019-2023

Till strategin

Q&A

RUS står för regional utvecklingsstrategi. Den pekar ut områden där människor i länet behöver samarbeta för att nå en positiv utveckling på lång sikt. Områdena som väljs ut ska vara sådana som många i vårt län tycker är viktiga. Det är därför Region Norrbotten på olika sätt samlar in tankar och åsikter runt om i länet, hos unga och gamla, organisationer, myndigheter, företag och föreningar.

Det står i lagar och förordningar alla Sveriges 21 regioner ska ha en RUS, och att den ska uppdateras mellan varje val till regionfullmäktige.

Att jobba för en hållbar utveckling i Norrbotten är som att lägga ett stort pussel, där olika insatser påverkar varandra. Det ställer stora krav på samarbete, till exempel mellan kommunerna och Region Norrbotten, eller mellan Luleå tekniska universitet och företag, eller mellan en förening och en kommun. Man kan säga att strategin är en sorts överenskommelse om vad som är viktigt att satsa på, vad vi ska samarbeta kring och vad vi ska lägga pengar på.

Den pekar ut en riktning som sedan konkretiseras i handlingsplaner, där det framgår hur vi ska jobba för att nå dit vi vill. När vi ska välja vilka företag eller projekt som ska få ta del av medel för regional utveckling ger den vägledning. Då kan vi fråga oss: vilka satsningar är det som bäst tar oss närmare våra mål?

Den ska inte omfatta frågor som vi i Norrbotten inte kan påverka. Det ska inte heller handla om insatser på kort sikt, insatser som bara är viktiga lokalt eller som bara berör en aktör. Vinster i välfärden, upprustning av en skola eller ett nytt elljusspår är exempel på frågor som inte berörs av den regionala utvecklingsstrategin.

Region Norrbotten har regeringens uppdrag att ta fram en RUS. Det betyder att vi leder arbetet med att samla in tankar, perspektiv, kunskap och åsikter. Vi bjuder in till dialog, tar vara på de synpunkter vi får in, sammanställer den och skriver ihop ett förslag. När den är helt klar fattar Region Norrbottens folkvalda politiker beslutet om att anta den.

År 2024 samlar vi in inspel. Vi bjuder in till dialogmöten i alla länets kommuner men skapar också sätt för vem som helst att bidra med tankar och idéer om hur Norrbotten borde utvecklas fram till 2040. Vi samlar in ungas tankar på ungdomsgårdar och i skolor.
Till slut har vi ett stort material med medskick från många, många som lever och verkar i Norrbotten. Då kommer vi att ta hjälp av AI för att analysera materialet och hitta de frågor och områden som är viktiga för många. Det sammanställs till ett dokument som innehåller vision, mål och prioriteringar. Det går ut på remiss och omarbetas sedan efter synpunkter som inkommit innan den fastslås av regionfullmäktige.

Norrbotten befinner sig mitt i en stor industriomställning och samhällsomvandling. Det påverkar hela arbetsmarknaden, behoven av samhällsservice, utbud av fritidsaktiviteter och kultur, behoven av nya bostäder, efterfrågan på utbildning, utbyggnad av infrastruktur och mycket annat. Det här berör dig och kommer att fortsätta göra det. Regional utveckling är ett lagarbete och alla aktörer i länet är spelare. Att delta i samtalen om framtiden och vara med och påverka länets riktning är att göra skillnad.

Det går att anmäla dig till ett dialogmöte i en kommun eller på något av temasamtalen inriktade på näringslivet, föreningslivet, kulturlivet eller liknande. Vem som helst kan ordna eller delta i en timslång workshop med handledning på Youtube. Det kommer också att gå att svara på två enkla frågor på vår hemsida. Du som är gymnasielärare är välkommen att hålla en lektion på temat med dina elever, med hjälp av handledningen på Youtube. På hemsidan utvecklanorrbotten.se/rus kan du se vilka dialogmöten som är på gång, var du hittar workshopmaterialet eller de frågor som du kan svara på i fritext.

Vi förbereder oss under början av 2024 och drar igång på allvar i slutet av februari. Den 27 februari har vi en workshop med unga i Arjeplog. Den 28 februari kör vi ett dialogmöte i Arjeplog och deltar samtidigt i Ung Företagsamhets mässa i Luleå. Insamlandet av inspel kommer att pågå under större delen av 2024. Därefter följer under 2025 sammanställning och analys, att författa ett förslag, skicka förslaget på remiss och göra justeringar. I slutet av 2025 antas den nya strategin av regionfullmäktiges folkvalda politiker.

En ny RUS kan tas fram på flera olika sätt och med olika ambitioner. Vi har valt att lägga nästan två år på processen. Norrbotten är mitt i en industri- och samhällsomvandling som kommer att påverka alla som bor här. Därför krävs en omfattande omarbetning och att alla får möjlighet att påverka strategin.

Nej, det är inte dina kunskaper som står i fokus, utan vad du önskar för Norrbotten. Vilka behov du ser och hur du vill att Norrbotten ska vara 2040. Det du behöver känna till får du på dialogmötet eller från workshopmaterialet. Men en slags förberedelse kan vara att börja fundera över Norrbottens utveckling och prata om den med andra.

Det bästa sättet är att gå in på utvecklanorrbotten.se/rus. Där finns nyheter och en klickbar bild som ger överblick på vad vi har gjort och vad som händer längre fram.

Då vidtar det stora arbetet med att ta vara på inspelen vi fått från dialogmöten i kommuner, workshops i skolor, fritextsvar på hemsidan och andra sätt. Vi kommer att ta hjälp av AI för att analysera det stora materialet och ringa in de frågor som är viktiga för många, kräver samverkan och spelar stor roll på lång sikt.

Alla synpunkter som skickas in till oss räknas när vi ska avgöra vilka frågor som många tycker är viktiga att kraftsamla kring. Vi kan inte säga att varje uttryckt åsikt hamnar i strategin, men alla bidrag blir en del av helhetsbilden av vad norrbottningarna önskar för länets framtid.

Den nya RUS:en ska vara antagen i slutet av 2025.

Arbetet med den nya RUS:en bedrivs inom ramen för ett projekt, som har en budget på 3 050 000 kr. Av det kommer halva summan från de pengar Region Norrbotten får av regeringen för att jobba med regional utveckling. Resten tas från de medel för egna regionala projekt som Region Norrbotten har.

Tove Cullhed

Processledare Regional utveckling

070-611 99 16
tove.cullhed@norrbotten.se