Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Välkommen att bidra med inspel inför arbetet med ny RUS

Nu drar snart arbetet med att revidera Norrbottens regionala utvecklingsstrategi, RUS, igång. Under året kommer vi att på olika sätt samla in tankar, kunskap, åsikter och perspektiv. De arbetas senare in i den nya strategin, som tar sikte på 2040. Men innan dess är det två frågor vi vill ha svar på.

Masma88743 Arbetskollegor Möte Maskot Bildbyrå

Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle, organisationer, näringsliv, myndigheter, akademi, med flera aktörer. Under 2024 avser Region Norrbotten utveckla dialogen genom workshops och möten.

Men redan nu finns en möjlighet för ovanstående aktörer att bidra i arbetet, och påverka hur vi utformar dialogerna.

Vi önskar svar på följande frågor:

  • Vad har varit positivt och vilka områden kan förbättras i den nuvarande regionala utvecklingsstrategin, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030?
  • Vilka medskick har ni kopplat till den kommande processen och dialoger för revidering av RUS?

Skicka inspelen till utvecklanorrbotten@norrbotten.se och skriv Inspel RUS i ärenderaden.

Region Norrbotten kommer även att göra det möjligt för privatpersoner att lämna inspel till strategin. Den ska fastställas hösten 2025.

Vi ser fram emot era inspel senast 29 februari 2024.