Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Om Norrbotten i Almedalen 2023

Den Regionala Utvecklingsnämnden beslutade den 1 februari 2023 att Region Norrbotten deltar i Almedalen sommaren 2022. Satsningen finansieras med maximalt 1,5 miljoner kronor inom ramen för det befintliga projektet Mötesplatser för regional konkurrenskraft.

Nytt för i år är att Region Norrbotten täcker boendekostnader under Almedalen 2023 för kommunrepresentanter (2 från respektive kommun) Syftet är att ge möjlighet för alla länets kommuner att på plats skapa relationer och berätta för andra beslutsfattare om sin kommuns unika perspektiv och utvecklingsmöjligheter.

Norrbotten i Almedalen 2023 syftar till att:

  • Region Norrbotten samlar länets aktörer till ett gemensamt påverkansarbete och påverka nationella beslutsprocesser som är avgörande för länets utveckling.
  • Sätta fokus på de möjligheter och utmaningar som de stora investeringarna har på samhället i Norrbotten.
  • Synliggöra Norrbottens styrkor och resurser. Visa att Norrbotten bidrar till utvecklingen nationellt och internationellt.
  • Mötesplatserna blir ett tillfälle för deltagare att utbyta av kunskap och erfarenheter mellan varandra och skapa nätverk som bidrar till länets utveckling.
  • Bidra till att fler blir goda och stolta ambassadörer för Norrbotten.

Projektet ska resultera i följande:

  • Att regionens aktörer tillsammans uppnår en samsyn i viktiga påverkansfrågor som leder till gemensam handling.
  • Att kunskap om Norrbottens styrkor och resurser samt länets specifika förutsättningar sprids till utvalda målgrupper.
  • Att nätverk skapas där människor stärker varandra och blir goda och stolta ambassadörer för Norrbotten.
  • Region Norrbotten fortsätter sitt påverkansarbete på den nationella arenan.
  • Möjliggör för andra aktörer att ha arenor för sitt påverkansarbete.

Välkommen att kontakta Åsa Snällfot om du har några frågor om Norrbotten i Almedalen.
asa.snallfot@norrbotten.se