Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Om Norrbotten i Almedalen

Den Regionala Utvecklingsnämnden beslutade den 1 mars 2022 att Region Norrbotten deltar i Almedalen sommaren 2022. Satsningen finansieras med maximalt 1,5 miljoner kronor inom ramen för det befintliga projektet Mötesplatser för regional konkurrenskraft.

Norrbotten i Almedalen 2022 syftar till att:

  • Region Norrbotten samlar länets aktörer till ett gemensamt påverkansarbete och påverka nationella beslutsprocesser som är avgörande för länets utveckling.
  • Sätta fokus på de möjligheter och utmaningar som de stora investeringarna har på samhället i Norrbotten.
  • Synliggöra Norrbottens styrkor och resurser. Visa att Norrbotten bidrar till utvecklingen nationellt och internationellt.
  • Mötesplatserna blir ett tillfälle för deltagare att utbyta av kunskap och erfarenheter mellan varandra och skapa nätverk som bidrar till länets utveckling.
  • Bidra till att fler blir goda och stolta ambassadörer för Norrbotten.

Projektet ska resultera i följande:

  • Att regionens aktörer tillsammans uppnår en samsyn i viktiga påverkansfrågor som leder till gemensam handling.
  • Att kunskap om Norrbottens styrkor och resurser samt länets specifika förutsättningar sprids till utvalda målgrupper.
  • Att nätverk skapas där människor stärker varandra och blir goda och stolta ambassadörer för Norrbotten.
  • Region Norrbotten fortsätter sitt påverkansarbete på den nationella arenan.
  • Möjliggör för andra aktörer att ha arenor för sitt påverkansarbete.

Välkommen att kontakta Åsa Snällfot om du har några frågor om Norrbotten i Almedalen.
asa.snallfot@norrbotten.se