Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Program Norra Scen 2023

Programmet uppdateras efterhand, ibland med kort framförhållning. Håll utkik!

Här kan du även se
LKAB i Almedalen
Luleå tekniska universitet i Almedalen

 

Program på Norra Scen i Almedalen 2023

7.30-8.15
Flyttström norrut - från potential till verklighet

Två av tre unga vuxna kan tänka sig att flytta till Norrbotten eller Västerbotten, en kraftig ökning jämfört med i fjol. Men vad krävs längs vägen från tanke till ett liv i norr?
Arrangör: Region Norrbotten

08.30-09.00
Hur gör vi den gröna omställningen hållbar?

I norra Sverige pågår nu en omställning av basindustrin som är viktig för både Sverige och Europa. Men hur gör vi den gröna omställningen hållbar på de platser i Sverige där råvarorna och motstående intressen finns?
Arrangör: Luleå tekniska universitet

Kl 09.00-09.25
Cirkularitet och dess roll för en hållbar framtid

Hur nyttjar vi digitaliseringen för att uppnå ett cirkulärt användande av material och på så sätt ett koldioxid- och resursneutralt samhälle? Ett samhälle som inte enbart är fossilfritt och cirkulärt, utan även ger möjligheter för människor att skapa ett gott liv.
Arrangör: Luleå tekniska universitet

Kl 09.40-10.05
Så säkrar vi kompetens för industrins energiomställning

Elektrifieringen av samhället och industrin kräver både ny kunskap, nya samarbeten och en snabb kompetensförsörjning. Hur ska vi påskynda elektrifieringen i norra Sverige och möta det snabbt växande kompetensbehovet?
Arrangör: Luleå tekniska universitet

Kl 10.05-10.30
Vätgas - Sverige fortsätter vara föregångare

Vilken betydelse har vätgas för den industriella omställningen mot en klimatneutral produktion? Vad är på gång inom vätgasområdet i Sverige i en internationell kontext? Hur kan Sverige fortsätta ligga i framkant inom teknikutvecklingen genom forskning, utbildning och finansiering?
Arrangör: Luleå tekniska universitet

12.30-13.30
Hur designar vi vårt framtidsland?
Med fokus på människans roll den gröna omställningen i norr.

Norra Sverige står inför stora utmaningar då den gröna omställningen beräknas generera 100 000 nya invånare. Nya bostäder ska byggas, infrastruktur ska rustas upp och samhällsservicen byggas ut. Nyckeln till framgång är att involvera människorna som bor, vistas och verkar på en plats. Men hur gör man det på bästa sätt, både i stad och landsbygd?
Arrangör: Luleå tekniska universitet

Kl 14.00-16.00
Ny modell för samhällsbygge i Sverige

Norra Sverige står inför stora utmaningar då den gröna omställningen beräknas generera 100 000 nya invånare. Nya bostäder ska byggas, infrastruktur ska rustas upp och samhällsservicen byggas ut. Hur ska kommuner som behöver bygga mycket och snabbt klara samhällsomvandlingen?
Arrangör: Region Norrbotten

Kl 07.30-08.30 Elbehov och framtidens energiförsörjning i ljuset av industriomställningen

Elektrifieringen och omställningen av industrin är en av nycklarna för att möta klimatutmaningen. Hur påverkar omställningen energisystemet och elmarknaden, och vilka vägar står till buds när framtidens energipussel ska läggas?
Arrangör: LKAB

Kl 08.30-09.30 Klimat, konkurrenskraft och energi - hur blir omställningen slagkraftig för Sverige?

Järn- och stålindustrin står för ca 7 procent av de globala utsläppen. Det pågår en allt mer uppskruvad kamp om att skaffa sig ett försprång på resan mot en hållbar produktion med elektrifieringen i fokus. Hur kombinerar vi klimatnytta med stärkt konkurrenskraft?
Arrangör: LKAB

09.30-10.30
Hamnen i Luleå - en fundamental byggsten i den gröna omställningen

Hamnen i Luleå har en nyckelroll i industrins gröna omställning. Om den ska lyckas fullt ut är effektiva och klimatsmarta transporter en grundläggande förutsättning. Då krävs fortsatta investeringar och samverkan mellan stat, myndigheter, näringsliv och kommuner.
Arrangör: Luleå kommun

Kl 13.15-15.00
Hur ger vi energi till omställningen?

Sverige och världen står inför den största omställningen och utmaningen i modern tid. Inom 20 år ska stora delar av basindustrin ha nollutsläpp av koldioxid vilket betyder att ny vindkraft, kärnkraft och de elledningar som ska transportera elen behöver byggas ut i rekordfart.
Arrangör: LKAB

15.15-16.15Platsens besökare - en råvara och resurs som driver innovation och samhällsutveckling?

Hur kan vi inom besöksnäringens främjarsystem samverka lokalt, regionalt, nationellt för att tillsammans stärka kommuner, regioner och Sverige hos potentiella besökare, livsstilsmigranter, investerare och studenter?
Arrangör: Swedish Lapland Visitors Board

16.30-17.30Europas port till rymden – hur kan rymdklustret i Norrbotten stärka regionen?

I Norrbotten finns idag ett av världens mest innovativa och högteknologiska rymdekosystem med rymdbasen Esrange. Hur blir vi bättre på att använda rymdens möjligheter för hållbar samhällsutveckling? Och vad behövs för att rymdsektorn ska kunna blomstra?
Arrangör: Swedish Space Corporation och Luleå tekniska universitet

Kl 08.00-09.00 100 000 nya invånare i norra Sverige: Vad krävs för att skapa attraktiva boendemiljöer?

Näringslivet gör nu rekordstora investeringar i den gröna omställningen, vilket leder till att nya arbetstillfällen skapas. Denna samhällsomställning medför också stora behov av arbetskraft och ökad befolkning i regioner i Sverige, vilket medför ökad efterfrågan på nya bostäder.
Arrangör: Region Norrbotten

Kl 09.30-10.30 En landsbygd där unga vill leva, bo och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen

För att lyckas med samhällsomvandlingen så krävs det tiotusentals nya Norrbottningar inom det närmsta årtiondet, men trots stora satsningar så är utflyttningen från Norrbotten fortfarande en pågående utmaning.
Arrangör: Region Norrbotten

Kl 13.00-14.00 Infrastrukturplanering - vad krävs för att Sverige och EU ska gå i takt?

Den gröna omställningen sker i rask takt i norr, men för att lyckas behöver vi en konkurrenskraftig infrastruktur. Stomnätskorridoren ska enligt Sverige och EU vara klar senast 2030. Men hur kan vi göra detta till verklighet? Det är dags att gå från ord till handling och satsa på hela stråk.
Arrangörer: Botniska korridoren, North Sweden European Office, Nya Ostkustbanan

Kl 14.30-15.30
 Flaskhalsar i arbetsmarknaden

Arbetslösheten i Sverige är låg och många branscher har svårt att rekrytera folk, vilket gör att efterfrågan på kompetens är stor. Kan flaskhalsar för lokal kompetensförsörjning lösas med hjälp av regionala strategier?
Arrangörer: Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten