Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Program Norra scen

Region Norrbotten samordnar ett gemensamt norrbottensprogram i tre dagar under Almedalsveckan i Visby.

Program (pdf)

Programmet uppdateras efterhand, ibland med kort framförhållning. Håll utkik!

Program Norra scen 2022

Kl. 08.00-09.00
Etableringsekvationen – så lyckas norra Sverige

Genom miljardinvesteringar i fossilfria och cirkulära industrier har norra Sverige blivit skådeplats för ett industriellt paradigmskifte. Trots korta tidshorisonter och enorma etableringskrav har regionen på kort tid lyckats landa dem en efter en. Men vad får etableringar att välja regionen, vilka förväntningar finns det på en kommun och vad kan det befintliga näringslivet göra för att få investeringarna att landa?

Välkommen till ett kunskapsseminarium om hur Luleå och regionen tacklar tillväxten tillsammans genom sektorsövergripande samarbete och geografisk samplanering från del lokala till det regionala. nationella

Arrangör: Luleå kommun och Region Norrbotten

Kl. 9.30-10.30
Vätgasens betydelse för grön omställning

Vätgas beskrivs som nyckeln till ett fossilfritt energisystem. Hör hur forskare, företag och offentliga aktörer tillsammans jobbar för att lösa utmaningar kring produktion, lagring och transport – däribland en högtryckspipeline runt Bottenviken. Hur stor betydelse har vätgasen för klimatet, de stora industrisatsningarna, samhällsomvandlingen och energiförsörjningen?

Arrangör: LTU

Kl. 12.00-13.00
Brytningstid i Sverige – en mineralpolitisk rankning inför höstens riksdagsval

Tillgången till metaller och mineral sätter takten i den reella klimatomställningen. Sverige är EU:s mesta gruvnation, särskilt norra Sverige, och har stor potential att bidra med såväl ökad primär brytning som intensifierad återvinning. Den svenska gruvnäringen är dessutom världsledande inom en rad områden, fossilfritt stål, grön koppar och omfattande elektrifiering. Men utvecklingen hålls tillbaka av dagens ineffektiva och svårförutsägbara tillståndsprocesser.

För att ta reda på var våra politiska partier står i detta landskap har Svemin inför höstens riksdagsval rankat partiernas mineralpolitik. På dagens seminarium avslöjar vi vinnaren - och resten av listan.

Arrangör: Svemin

Kl. 14.00-15.40
Så klarar vi hoten mot omställningen

Omställningsresan av svensk industri har börjat och redan om fyra år är industriell produktion av fossilfri järnsvamp – råvaran till framtidens fossilfria stål – igång i Gällivare. I Luleå byggs världens största innovationspark för en cirkulär gruvekonomi som bidrar till robustare värdekedjor i ett turbulent Europa. Genom en ökning av vindkraftsproduktionen till dansk eller tysk nivå kan Sverige exportera fossilfria produkter och ta ledningen i en global omställning.

Men trots stora möjligheter återstår en rad stora utmaningar. Brist på överföringskapacitet beskriv ibland som ett konkret hot mot omställningen i norr, hur illa är det?

Arrangör: LKAB

Kl. 16.00-17.00
Innovativ planering för snabbare kraftförsörjning

”Vi själva äger inte alla delar för att lyckas med att halvera ledtiden. En förutsättning är att också andra inblandade aktörer, som elnätsföretag, kommuner, regioner och myndigheter bidrar inom sina ansvarsområden. En ömsesidig och konstruktiv vilja att lösa motstående intressen är en förutsättning för att vi ska kunna leverera önskad kapacitet – i Norrland såväl som i övriga delar av Sverige.”  - Svenska kraftnät om skyndsam kapacitetsutbyggnad av kraftnätet.

Välkomna att lyssna på hur det offentliga, privata och statliga väljer att anta utmaningen tillsammans genom samplanering.

Arrangör: Region Norrbotten och Luleå kommun

Kl. 17.00-19.00
Norrbottensmingel

Kl. 08.00-09.00Hur skapar vi en infrastruktur som matchar den industriella boomen i norra Sverige?

När norra Sverige tar ledningen i den globala omställningen och blir centrum för både innovation och grön export ställs stora krav på omfattande strategisk samhällsutveckling.  Tiotusentals människor kommer att välja att flytta till Norrbotten och leva sina liv där. Då behövs service, kommunikation, kultur och inte minst bostäder. Hur ska människor kunna ta sig till Norrbotten och röra sig inom regionen på ett bra sätt? Hur skapar vi en infrastruktur som matchar den industriella boomen i norra Sverige?

Arrangör: Region Norrbotten/Norrbotniabanan

Kl. 09.30-10.30
Rymden - förmågor och möjligheter

Rymden har stor betydelse för vårt liv på jorden, för klimat, kommunikation, försvar och livsmedelsproduktion för att nämna några områden. Bank of America uppger att rymdindustrin globalt sett kan nå 1,4 miljarder dollar år 2030.

I Norrbotten har vi under 60 år verkat inom rymdområdet och byggt upp världsledande forskning, utbildningar, testbäddar och erbjuder tjänster inom hela värdekedjan från uppskjutning av raketer till nedtagning av data. 

Seminariet kommer att visa på Norrbottens förmågor och utforska vilka möjligheter som finns för att stärka Norrbotten och Sverige inom den växande rymdindustrin. 

Arrangör: SSC och LTU

Kl. 13.00-14.00
Så överlever vi växtvärken

När norra Sverige tar ledningen i den globala omställningen och blir centrum för både innovation och grön export ställs stora krav på omfattande strategisk samhällsutveckling. Tiotusentals människor kommer att välja att flytta till Norrbotten och leva sina liv där. Då behövs service, kommunikation, kultur och inte minst bostäder. Hur skapar vi en samhällsutveckling och fastighetsinvesteringar som matchar den industriella boomen i norra Sverige?

Hur ser visionen ut för den fossilfria omställningens framtida nav? Vilka mål har kommunerna och vilken är strategin för att nå dit? Varför lockar inte den största industriinvestering fastighetsmiljarderna? Var finns facit – förebilder eller vad vi kan lära av andra?

Arrangör: LKAB

Kl. 14.30-15.30
Hur EU:s klimatpaket hjälper i stället för stjälper den gröna omställningen

EU:s klimatpaket Fit for 55 kom förra sommaren med en rad lagförslag. Kan den svenska skogsnäringen behålla sin konkurrenskraft om förslagen i Fit for 55 blir verklighet?

EU:s klimatpaket Fit for 55 kom förra sommaren med en rad lagförslag. Flera av dem handlar om att lägga begränsningar på skogsråvara. Ett drygt halvår senare invaderade Ryssland Ukraina och världsläget förändrades. Nu hotar bland annat en energikris och råvarukris, kanske även en matkris. Vad gör vi nu? Kan den svenska skogsnäringen behålla sin konkurrenskraft om förslagen i Fit for 55 blir verklighet? Ska man verkligen ta stora förnybara energislag ur mixen mitt i en energikris?

Arrangör: Region Norrbotten och North Sweden European Office

Kl. 16.00-17.00
Livet mellan husen och kulturens roll i samhällsomvandlingen

I norra Sverige finns arktiskt ljus och arktiskt mörker, landets högsta fjäll och djupaste sjö, glesbygd och stad och flera olika kulturer. Norrbotten är dessutom det enda län i landet som gränsar till två länder. Här är framtiden, här sker dom nya industrisatsningarna, investeringarna och den gröna omställningen. Men här finns också utmaningarna i form av arbetskraft, tillskapandet av goda livsmiljöer och annat som gör livet värt att leva.

Hur kan vi tillsammans skapa en framtid i norra Sverige där kultur, hållbarhet och samhällsutveckling går hand i hand?

Arrangör: Region Norrbotten

Kl. 08.00-08.45
Ett attraktivt Norrbotten – idag och i framtiden

Norra Sverige växer och utvecklas i snabb takt. Frågan är hur vi tillsammans löser det enorma kompetensbehov och bostadsbehov som uppstår? Hur lockar vi nya invånare samtidigt som vi inte glömmer de befintliga. Vad skulle få fler investerare, talanger och världens bästa el- och digitalexperter att flytta till polcirkeln? Hur gör vi för att bilden av norra Sverige ska bli mer inkluderande och attraktiv så att fler känner att Norrbotten är den plats där just jag kan växa och verka.

Arrangör: Region Norrbotten

Kl. 09.00-10.30
Århundradets kompetensutmaning i norra Sverige

När omställningen i norra Sverige inleds måste vi få högutbildade människor, inte minst kvinnor, från resten av världen att välja att flytta till Norrbotten. Och vi måste skapa samhällen som är attraktiva för dem att bo i.

Arrangör: LKAB

Kl. 15.30-16.30
Att bli ”drabbad” av tillväxt – Från förvaltning till utveckling

Tiden, takten och magnituden av de investeringar som sker i norra Sverige ställer nya krav på kommunen att fortsätta leverera samhällsservice men samtidigt leverera förutsättningar för snabb tillväxt.

Vi har lärt oss mycket på kort tid, men vill även lära oss av andra. Bidra till vår förflyttning från drift, förvaltning och underhåll till utveckling i takt med tillväxten på totalen. Luleå kommun bjuder in samhällsbyggare, myndigheter och kommuner till en tillväxt-workshop för nya relationer och delad kunskap.

Arrangör: Luleå kommun

Kl. 17.00-19.00
Vernissage

Konstnären Lotta Lampa visar upp sitt konstverk som skapats på Norra Scen under dessa tre dagar.