Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Avfall kan bli vattenrening – sex nya Aurora-projekt får medfinansiering

Samarbeten kring biomassa, musikarrangemang och lokal matförsörjning. Nu är det klart vilka nya projekt som får medel från EU-fonden Interreg Aurora och från Region Norrbotten.

Vattenbägare i laboratorium

Fondens medel ska främja samarbeten över gränserna i de norra delarna av Sverige, Finland och Norge. Denna gång är det totalt sex Aurora-projekt som får ta del av både EU-medel medfinansiering från Region Norrbottens statliga medel för regional utveckling. 

Ett av projekten handlar om att hitta nya användningsområden för biomassa som idag ses som avfall. Projektet ser möjligheter att omvandla avfallet till aktivt kol som sedan kan användas för till exempel vattenrening. Organic rest products as raw material for water-cleaning devices and energy storage devices (ORARWE) får 333 834 kr för att utforska möjligheterna.

– Det är fantastiskt att avfall från till exempel skogsbruk och lantbruk kan användas på nytt och skydda människor från till exempel tungmetaller i vatten. Vi tror att det här projektet ska bidra till norrbottniska företags hållbara omställning, säger Helena Ölund, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

ORARWE drivs av Luleå tekniska universitet, BioFuel Region, Sveriges Lantbruksuniversitet, Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

Projektet Food education for the future går ut på att öka kunskaper och förståelse för samband mellan mat, matproduktion och klimatfrågor. Det riktar sig till lärare, måltidspersonal och upphandlingspersonal. Projektet ska bidra till ökad lokal försörjningsgrad av mat. Luleå tekniska universitet ska driva projektet i samverkan med Kalix kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturresursinstitutet (LUKE), Korsholms kommun, Bodö kommun, Nord universitetet och Natur och miljö rf. Projektet tilldelas 1 161 597 kr.

Arctic Music Circles ska bidra till ett rikare kulturutbud i norr, närmare bestämt ett rikare utbud av musikevenemang.  Via projektet ska arrangörer och producenter mötas och genomföra samarbeten över landsgränserna. Om de musikresurser som finns i arktiska Europa cirkulerar i länderna blir utbudet större. Projektet drivs av Region Norrbotten i samarbete med Norrlandsoperan AB, Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Oulun kaupunki, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune och Stiftelsen Nordnorsk jazzcenter. Projektet får 728 784 kr.

Fakta: Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Det finns många Interreg-program. Interreg Aurora omfattar de norra delarna av Europa och Sápmi. Totalt var det över 20 projekt som denna gång fick ta del av medel från Interreg Aurora.

Länkar

Kontakt

Helena Ölund (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden
070-328 61 48
Helena.olund@norrbotten.se

Monica Lejon, enhetschef Näringsliv och samhälle
070-387 37 52
monica.lejon@norrbotten.se