Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Dubbelspår krävs för grön omställning

Järnvägssträckan mellan Luleå och Boden behöver byggas ut så att det blir dubbelspår. Det menar Region Norrbotten, Luleå kommun, Bodens kommun och Norrbottens kommuner i en hemställan till regeringen.

Godståg i vinterlandskap
Foto: Håkan Larsson/mostphotos.com

– Om Norrbottens ska lyckas kapitalisera fullt ut på den gröna industriomställningen behöver infrastrukturen snabbt byggas ut. Regeringen har i detta en gyllene möjlighet att sätta sig i förarsätet. Jag hoppas att regeringen hörsammar denna hemställan och genom handling visar att de är beredda att göra jobbet som krävs, säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande.

Den gröna omställningen har redan börjat och det nuvarande transportsystemet med enkelspår, med mötesplatser, riskerar att bli en flaskhals. Därför föreslår Region Norrbotten, Luleå kommun, Bodens kommun och Norrbottens Kommuner att regeringen tidigarelägger kapacitetshöjande åtgärder på Malmbanan samt omgående ger i uppdrag till Trafikverket att ta fram järnvägsplaner för dubbelspår på sträckan Luleå-Boden.

”Ett måste”

– För att vi i norr ska kunna leverera ännu mer tillväxt till Sverige är dubbelspår på Malmbanan mellan Luleå och Boden samt förstärkningar längs hela banan ett måste. Utvecklingen i vår region går i ett rasande tempo och den här satsningen behöver genomföras snarast möjligt, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden samt ordförande Norrbottens Kommuner.

Idag är det kapacitetsbrist på sträckan Luleå-Boden. Persontrafiken har begränsats för att godstrafiken ska fungera. Redan 2025 krävs ytterligare kapacitet på järnvägen och till 2030 är prognosen att hanteringen av gods i Luleå hamn kommer fyrdubblas.

– Spåret mellan Luleå och Boden är redan idag hårt belastat, så vi är i stort behov av att öka järnvägskapaciteten på den sträckan. Luleå hamn växer och kommer bli Sveriges näst största hamn, vilket leder till stora ökade behov av transporter på järnväg. Planeringen för dubbelspår behöver starta snarast, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

Läs hemställan