Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Kirunadeklarationen efterlyser mer EU-stöd till områden som Norrbotten

Under några intensiva dagar sammanträdde EUs regionkommitté i Kiruna. Politiker från hela Europa samlades för att lära sig mer om vårt län, men också anta Kiruna-deklarationen. 
– Vi ville få kunskap och kännedom om hur det ser ut för kommuner som Kiruna, regioner som Norrbotten. Vad är det för utmaningar de står inför med klimatförändringar, energiomställningen, den digitala omställningen?, sade ordförande Vasco Alves Cordeiro.

Regionkommittén församlad på en trappa i Kirunas stadshus Kristallen.
Regionkommittén församlad i Kirunas stadshus Kristallen. Foto: European Union / Lauri Ouvinen

De drygt hundra delegaterna fick ta del av de möjligheter och utmaningar som följer av den gröna omställningen i Norrbotten. Studiebesök till LKAB, Ishotellet och Esrange bidrog till förståelsen av den utveckling som sker. De visade även hur strukturfonderna i praktiken bidrar till i regional utveckling.


Regionkommittén fick bland annat en presentation av LKAB:s verksamhet. Foto: European Union / Lauri Ouvinen.

Region Norrbotten, tillsammans med Kiruna kommun, stod som värd för arrangemanget. Det ingår i Region Norrbottens roll som regionalt utvecklingsansvarig att delta i dialog, öka kunskapen och sprida medvetenhet om våra förutsättningar och behov.

– Det har varit berikande och användbara studiebesök. När vi tittade på rymdprogrammet insåg vi hur regioner som inte har stora städer kan få kvalificerad arbetskraft och välbetalda jobb, sade ordförande Vasco Alves Cordeiro på fredagens presskonferens.

Beroende av Norrbotten

För deltagarna blev det tydligt hur beroende andra EU-länder faktiskt är av råvaror, tjänster och teknik från Norrbotten. Mötet blev ett tillfälle att lyfta att vi i Norrbotten behöver mer hjälp och stöd från EU för att kunna leverera även i framtiden.

I den deklaration som bär Kirunas namn uppmanas EU-institutionerna att ta hänsyn till de avlägsna områdenas särskilda situation, till exempel när budgetramarna ses över. Regionkommittén framhåller att politiken måste säkra en hållbar platsbaserad utveckling, i alla delar av Europa. Kirunadeklarationen betonar bland annat vikten av fortsatt lokalt och regionalt inflytande inom EU:s sammanhållningspolitik.

– Kirunadeklarationen är viktig för vi lyfter klimatfrågorna, men också behoven på lokal och regional nivå. Att vi samarbetar i kampen mot klimatpåverkan, på alla nivåer i Europa. En strukturell förändring av fonderna måste följa för att uppmuntra industrins gröna produktion och ge stöd till små och medelstora företag, men också stödja samhället. Välfärdssamhällets tjänster måste kunna fortsätta att fungera och få det stöd de behöver, för de behov framtiden kommer att kräva, sade regionrådet Glenn Berggård (V).


Regionrådet Glenn Berggård (V) representerade Region Norrbotten, som tillsammans med Kiruna kommun var värd för besöket. Foto: European Union / David Martin Diaz.

”Måste ske på hållbart sätt”

I Kirunadeklarationen påpekas att avlägsna områden, i synnerhet i Arktis, är särskilt sårbara för effekterna av klimatkrisen. Det finns dessutom särskilda utmaningar kring demografi och kompetensförsörjning. Samtidigt har områden som Norrbotten unika naturresurser och kompetenser som kan göra dem ledande i den gröna omställningen. I Norrbottens fall till exempel sällsynta jordartsmetaller, som kan ge Europa avgörande råvaror som behövs för elfordon och vindkraftverk.

På presskonferensen betonade Kirunas kommunalråd Mats Taaveniku att all utveckling måste ske på ett hållbart sätt – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

– Vårt bidrag blir att reducera effekten av klimatkrisen. Här behöver vi alla hjälpas åt och se till att samverkan blir mycket mer effektiv än vi ser idag, så att vi kan gå från ord till handling. Vi är alla överens om att det här måste ske på ett hållbart sätt där vi tar hänsyn till de minoriteter som finns i kommunen. Det får inte bli en ny kolonisering av vår landsända, sade han.


Kirunas kommunalråd Mats Taaveniku tryckte på att omställningen måste ske på ett sätt som på alla sätt är hållbart. Foto: European Union / David Martin Diaz.

”Industrin helt avgörande”

Även civilminister Erik Slottner, ansvarigt statsråd för regioner och kommuner, deltog och förde också betydelsen av naturresurserna på tal.

– Industrin är helt avgörande i den gröna omställningen, den insikten blir allt starkare och är ganska ny. Vi kan använda industrin för att klara våra klimatutmaningar. Här finns naturresurser och mineraler som kan hjälpa oss. Detta är också en fråga om säkerhetspolitik, kan vi bli mer självförsörjande är det bra för Europas säkerhet och vi minskar beroendet av andra länder, sade han.


Civilminister Erik Slottner (t. v.) var i Kiruna för andra gången på några månader. Här med Regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro. Foto: David Martin Alves.

Utveckla Norrbotten förklarar

Europeiska regionkommittén (REK): Regionernas och kommunernas röst i EU. Den företräder lokala och regionala myndigheter och ger råd om ny lagstiftning som har konsekvenser för regioner och kommuner.

Sammanhållningspolitik: syftar till att utveckla Europas regioner genom att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Målet är att bidra till en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Investeringarna ska frigöra varje regions unika potential och garantera att ingen lämnas utanför utvecklingen.

Strukturfonder: Verktyg för att skapa utveckling i EU genom investeringar i olika områden. EU-medel fördelas genom fonderna till insatser som ska bidra till ett starkare EU.  Norrbotten tillförs pengar genom följande strukturfonder:

ERUF (europeiska regionalfonden)
ESF+ (europeiska socialfonden)
FRO (fonden för rättvis omställning)
Interreg Aurora

Länkar

Vad står i Kirunadeklarationen? Här är dokumentet på engelska.

Vill du förstå strukturfonderna och sammanhållningspolitiken lite bättre?
Läs Arbetet med sjuårsplan äntligen i mål: ”En lättnad”

Vad gör EU-politikerna i Norrbotten under ordförandeskapet?
Läs Nu kommer EU-höjdarna till Norrbotten: ”Vi är lite extra allt”