Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Konferens om hållbar turism i Luleå: ”Lära mycket från Norrbotten”

Runt 160 deltagare från Europas besöksnäring är just nu i Luleå för en stor konferens. Det är nätverket NECSTouR, som jobbar för en hållbar och konkurrenskraftig turism, som är här. Swedish Lapland Visitors Board och Region Norrbotten delar på värdskapet. – Vi hoppas lära mycket från Norrbotten, säger ordföranden sade Peter De Wilde.

Gruppbild inför presidiet i Sessionssalen
Deltagare från hela Europa har kommit till Luleå för att lära sig mer om hållbar turism. Foto: Ted Logart.

Turistsektorn går nu igenom en massiv förändring för att styra mot hållbarhet. Målet är att tillsammans lära om hur regenerativ turism kan forma framtiden, hur vi tillsammans kan ta hand om Arktis och framtiden för verksamheten.

– Vi är stolta av att visa upp Norrbotten och det viktiga hållbara arbetet inom besöksnäring som skapar attraktiva platser för besökare, invånare och investerare, säger regionstyrelsens ordförande Anders Öberg (S), som hälsade välkommen till NECSTouRs årsstämma i Regionhuset på tisdagen.


Regionrådet Anders Öberg hälsade välkommen till årsmötet. Foto: Ted Logart.

Norrbottens län är genom Swedish Lapland Visitors Board och Region Norrbotten medlemmar i föreningen sedan 2020. Organisationen är baserad i Bryssel och arbetar med att stärka och styra turismens utveckling i Europa. Verksamheten grundas på de stora strategier och färdplaner EU pekat ut.

”Starkare och mer hållbar”

– NECSTouR skapades för att göra besöksnäringen i Europa starkare och mer hållbar. Den regionala nivån är rätt för detta arbete, då det skapar effekt utöver vad den lokala nivån ensam kan göra och relevans utöver vad den nationella nivån kan göra, sade Peter De Wilde, ordförande NECSTouR, under gårdagens möte.


Värdarna Anders Öberg, Region Norrbotten och Annika Fredriksson, VD Swedish Lapland tillsammans med NECSTouRs ordförande Peter de Wilde. Foto: Erika Falk

Flera av de andra medlemsregionerna har de senaste åren uttryckt stort intresse för hur vi arbetar i Norrbotten, och varit nyfikna på vårt arktiska resmål.

– Det är viktigt och bra att vi är här i Norrbotten, då vi ofta möts i urbaniserade områden. I Norrbotten kan vi tydligt se hur besöksnäringen skapar viktiga värden för lokala samhällen. Inte att det bryter ner samhällen, som massturism kan göra. Vi hoppas lära mycket från Norrbotten, om vikten av att ta hand om en region som är viktig globalt, sade de Wilde.

Tidigt midsommarfirande

Efter årsmötet besökte deltagarna Gammelstads kyrka och friluftsmuseet Hägnan där det hölls "lägereldsworkshops". Sedan gick färden till Brändön för att uppleva ett svenskt midsommarfirande, om än tidigt. Nu tar temakonferensen Care for the Arctic – Let’s extend the horizon together vid 22-23 maj.


Ett besök på Hägnan i Gammelstad ingick i årsmötets program.

En av den sista dagens talare var Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör i Region Norrbotten. Han talade vikten av besöksnäring som har en positiv påverkan utifrån alla dimensioner av hållbarhet.
– För att göra en hållbar utveckling på riktigt, med omsorg om platsen, för människorna och för det omgivande samhället är samarbete mellan aktörer på regional nivå avgörande. Den regionala nivån har kapacitet att lägga örat på marken, ta hand om den fulla potentialen på lokal nivå, göra den starkare och sätta in den i ett sammanhang på nationell och internationell nivå så att rätt och fullt hållbara beslut fattas, sade han.

”Sköta våra destinationer på rätt sätt

Som ett positivt exempel gav han Gunnarsbybygden i Bodens kommun där småskalig turism lyft hela byn och närliggande byar.
– Det är inte en överraskning att den lilla byn, efter en mycket positiv befolkningsutveckling, nu har cirka 500 invånare representerade av 25 nationaliteter, har en livsmedelsbutik, en skola, ett gemenskapshus fyllt med kulturarrangemang och året runt hållbara och ansvarsfulla besökare från alla runt världen. Det är verkligen en regenerativ besöksnäring. Det är en plats där horisonten utsträcks tillsammans. Tillsammans delar vi uppdraget och avsikten att se till att vi sköter våra destinationer och hem på rätt sätt och lyckas göra det ännu mer attraktivt för såväl invånare som besökare.

Janus Brandin berättade om Norrbottens nya besöksnäringsstrategi.

Bakgrund: NECSTouR

Organisationen samlar ett fyrtiotal europeiska regionala turistorganisationer samt ett trettiotal associerade medlemmar som universitet, forskningsinstitut och organisationer.

NECSTouR tillhandahåller strategier för turismstyrning och är en viktig länk mellan regionala och bredare europeiska stödsystem.

Den utgör en viktig länk mellan regionerna och Europaparlamentet, Europeiska kommissionen. På så vis bidrar föreningen till att påverka den europeiska turismpolitiken.

Text: Sara Stylbäck Vesa