Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

”Mod och innovation går hand i hand”

Samverkan, mod och innovation – det är nycklarna till ett framgångsrikt och hållbart Norrbotten 2040. Det var slutsatserna när näringslivet samlades för workshop om den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS). – Vi behöver en tydlig plan och ett starkt nätverk, sade Annika Holmström från Almi.

Kvinnor diskuterar runt ett bord med arbetsblad.
Sara Json Lindmark, Luleå Science Park, Niklas Jonsson, Norrlandsfonden, Ingela Lidström, Partner Invest, och Annika Holmström, Almi.

Det var den 22 maj som nätverket Näringslivets aktörer samlades för en workshop med temat ”Innovation och entreprenörskap”. Det här området i RUS:en handlar om att skapa en näringslivsmiljö där entreprenörer, forskare och företagare kan växa och utvecklas. 

Sara Json Lindmark från Luleå Science Park lyfte fram behovet av en stark regional innovationssamverkan.

 – Vi behöver mötesplatser där idéer kan omvandlas till konkreta projekt. Finansiering och utbildning är nyckelkomponenter för att dessa idéer inte ska stanna på ritbordet, sade hon.

Sabrina Suikki från Norrbottens Handelskammare talade om vikten av mångfald och internationell samverkan.

 – Vi måste hitta kompletterande kompetenser och främja gränsöverskridande samarbete för att skapa en dynamisk och konkurrenskraftig region, framhöll hon. Hon betonade även behovet av att göra Norrbotten attraktivt för nya talanger.

”Satsa på nya idéer”

Helen Sundqvist, också från Norrbottens Handelskammare, uppmanade till att våga tänka annorlunda och sticka ut.

 – Mod och innovation går hand i hand. Vi måste våga utmana det etablerade och satsa på nya idéer, sade hon.

Viktoria Mattson från LTU Business betonade betydelsen av inspirerande platser för innovation.

 – Vi har exempelvis en forskningsisbrytare i hamnen som vi borde vara mer stolta över och använda för att inspirera och attrahera fler till regionen, sade hon.


Sabrina Suikki och Helen Sundqvist från  Norrbottens handelskammare, Glenda Fors, Nyföretagarcentrum Nord och Anna Sirkka, RISE.

Just nu får Norrbotten ännu fler jobb inom industrin, som gruvor och stål. Flera närvarande lyfte behovet av diversifiering – det vill säga att skapa ett bredare näringsliv. Det skulle göra vår ekonomi mindre sårbar och vårt län mer attraktivt att flytta till eller bo kvar i.  

Per Erik Andersson från Region Norrbotten belyste regionens styrka inom innovation under de senaste åren. Men han påpekade även behovet av ett breddat näringsliv och en breddad arbetsmarknad. Det krävs för att attrahera nya invånare och möta pensionsavgångar.

 – Vi behöver bli bättre på att utveckla nya produkter och tjänster samt öka samverkan mellan små och medelstora företag, förklarade han.

Annika Holmström från Almi höll med om att en bredd av branscher krävs för att Norrbotten ska vara ett attraktivt län.

 – Vi behöver en tydlig plan och ett starkt nätverk för att bygga en hållbar framtid, sade hon. Hon påpekade även att små företag spelar en viktig roll och att samverkan mellan offentliga och privata aktörer är avgörande.

”Satsa på specifika nischer”

Viktoria Mattsson från LTU Business betonade vikten av att kommunerna samarbetar istället för att konkurrera.

 – Det är bättre att fördela resurser och satsa på specifika nischer. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa starkare värdekedjor, sade hon.

Jens Lundström från Arctic Business uppmanade också till att våga ta risker och att kommunerna behöver våga fatta självständiga beslut.

Workshopen var ett viktigt steg i att forma en gemensam vision för ett framgångsrikt och hållbart Norrbotten 2040. Samverkan, mod och innovation kommer att vara nycklarna till att uppnå detta mål.

Vid workshopen deltog representanter för Almi Nord, Artic Business, Nyföretagarcentrum, Swedish Lapland Visitors Board, Luleå tekniska universitet, Boden Business Park, Norrlandsfonden, RISE, Norrbottens Handelskammare och Partner Invest.

Text och bild: Tove Cullhed