Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Ny rapport visar på industriomställningens samhällsvinster

En ökning av Sveriges BNP med 2-3 procent – motsvarande en årlig försvarsbudget. 15–35 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. 20 000 nya jobb. Det är en del av den potential som ligger i potten när industrin i Norrbotten ställer om. Den nya rapporten Norrbotten: Industriomställningen och dess samhällsekonomiska effekter ger en helhetsbild över vilken vinst som finns inom räckhåll – och vad som krävs.

Rapporten om industriomställningen
Gällivare är en av de kommuner som påverkas mycket av industriomställningen. Rapportens omslagsbild: Fredric Alm

Rapporten som släpps idag visar i tydliga siffror och exempel på samhällsnyttan med industriomställningen i Norrbotten - för Sveriges ekonomi, klimat och demografi. Industriomställningen kommer öka Sveriges BNP med 2-3 procent, motsvarande 80-160 miljarder kronor per år, redan 2030. Som jämförelse är 2 procent av BNP vad Sverige som Natoland ska lägga på sitt försvar varje år.

I rapporten finns också beräkningar på exportvärde, skatteintäkter, klimatnytta, arbetstillfällen och demografi. Det handlar till exempel om 20 000 nya jobb och en årlig ökning av skatteintäkter på 15-35 miljarder kronor.


Faksimil ur rapporten.

Men det krävs också investeringar för att realisera denna potential. Rapporten omfattar beräkningar kring storleken på de investeringar som krävs fram till 2030. Dit hör investeringar i elproduktion, elnät, transportinfrastruktur och samhällsbyggnad.

Risk och nytta

Här finns även tydliga siffror på den obalans som finns i fördelningen av risk och nytta mellan kommuner och stat. Kommunerna beräknas nu stå för 30-50 procent av investeringskostnaderna, medan staten får 80 procent av värdena som skapas. Den obalansen är ett skadlig, både för industrins omställning men också för människorna som bor i Norrbotten.

– Rapporten pekar på att kommunerna tar merparten av risken och Sverige AB får merparten av nyttan. Det är varken rimligt eller rättvist. För lokalsamhällenas skull, för Norrbottens befolknings skull, måste den obalansen rättas till, säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande i Region Norrbotten.

En slutsats av rapporten är att det nu är bråttom att fatta beslut och få offentliga investeringar i storleksordningen 60-80 miljarder på plats. Men omställningen kräver också snabbare tillståndsprocesser, vägledning kring markanvändning och incitament för att flytta till jobb.

”Säkra svensk industri”

Det är stora utmaningar att möta på fem-sex år. Men rapporten avslutas med en analys av de kännbara konsekvenserna av att låta detta tillfälle glida Sverige ur händerna: förlorade intäkter, förlorad konkurrenskraft och klimatmål som blir nästintill omöjliga att nå.

– Vill man vara med och säkra svensk industri för även de kommande hundra åren, så är det hög tid att investera i det som krävs för att möjliggöra de här satsningarna, säger Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten.

Rapporten grundar sig på en undersökning av effekten av åtta stora industriprojekt i Norrbotten, fram till 2030. Den bygger på ett flertal öppna källor och rapporter, samt analyser av konsultbyrån McKinsey & Company. Region Norrbotten ansvarar för rapportens slutsatser.

Hela rapporten som pdf
Sammanfattning av rapporten
Se presentationen på Norra Scen (youtube)

Text: Sara Stylbäck Vesa