Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

”Vi behöver en infrastruktur vi kan lita på – i dag och i morgon”

Situationen på Malmbanan och Ofotenbanen på norska sidan av gränsen har blivit ohållbar. Nu har över 60 aktörer i Sverige och Norge gått samman för att kräva gemensam handling av ländernas regeringar. Region Norrbotten är en av dem. – Det håller inte längre att lappa och laga, säger regionrådet Anders Öberg.

Urspårat malmtåg på Malmbanan
Foto: Trafikverket

Den förödande urspårningen vid Vassijaure före jul är inte ens det senaste exemplet på störningar, men sätter fingret på vilka oerhörda konsekvenser det bristande underhållet och kapaciteten på Malmbanan får. Det 65 dagar långa stoppet kostade flera miljarder kronor och orsakade ett enormt lager som det kommer att ta många år att frakta till kund.

Samma dag som trafiken återupptogs drabbade en annan urspårning i Narvik Kaunis Iron. Och fem dagar efter malmtågen börjat rulla förbi Vassijaure igen blev det en ny urspårning på ungefär samma plats. Persontrafiken, så viktig för besöksnäringen, hann inte ens få besked om när den kunde återupptas. Bara STF Abisko turiststation har hittills fått avbokningar till ett värde av över tre miljoner kronor.

– Denna situation riskerar att uppstå om och om igen. Malmbanan/Ofotenbanen är kritisk infrastruktur och det håller inte längre att lappa och laga. Det krävs dubbelspår, men även utökade eller förlängda mötesspår skulle göra väsentlig skillnad, säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande i Norrbotten.


Anders Öberg, regionråd (S). Foto: Simon Eliasson.

Förödande konsekvenser

Störningar av andra slag är tyvärr en del av vardagen för alla som är beroende av trafiken. Om det inte är helt stopp är det andra slags störningar, som nedsatt hastighet.

Alla dessa störningar slår mot näringslivet och dess kunder, samhällsfunktioner, råvaruförsörjningen, beredskap och försvarsförmåga. Gods och persontrafik ställs mot varandra när kapaciteten är extremt begränsad. Det påverkar starka och växande näringar som är beroende av persontrafiken, som besöksnäringen. Konsekvenserna av decennier av uteblivet underhåll och investeringar är på god väg att bli förödande.

– Det här är ohållbart. Vi behöver en infrastruktur vi kan lita på, idag och i morgon. Och de redan planerade insatserna kommer inte att räcka på långa vägar. Kapacitetsbristerna kommer bara att öka de närmaste åren, säger Anders Öberg.


Haverikommissionen utreder den senaste urspårningen. Väderförhållanden med snö och is på spåren är en teori som förts fram. Foto: LKAB

60 aktörer gör gemensam sak

I skrivelsen uppmanas svenska och norska regeringarna att ta ett helhetsgrepp, agera kraftfullt tillsammans och samordna underhåll och investeringar länderna emellan.

Bakom skrivelsen står aktörer som Norrbottens Handelskammare, LKAB, H2 Green Steel, Swedish Lapland Visitors Board, Volvo, Scania, SSAB, Kaunis Iron, Vy tåg, DB Schenker, Coop Norge, Narvik Havn och fylkeskommunerna Troms, Nordland och Finnmark. Och så Region Norrbotten. Sammanlagt ett 60-tal aktörer som alla drabbas negativt av situationen på Malmbanan/Ofotbanen.

För det tunga godset finns inga alternativa transportsätt. Om inte banorna får dubbelspår finns en överhängande risk att planerade industrietableringar inte kan bli av. Då sjunker våra länders konkurrenskraft, med konsekvenser för såväl BNP som välfärd.

”Eftersatt i decennier”

– Norrbotten har 91 procent av Europas järnmalm, men kan den inte fraktas till kund är den värdelös. Det är inte bara Sveriges, utan hela EU:s försörjning av järnmalm och stål som hotas av att Malmbanan i decennier varit eftersatt, säger Anders Öberg.

För lättare gods, post, dagligvaror och den viktiga persontrafiken finns många negativa konsekvenser med en flytt till vägnätet, som trafiksäkerhet och påfrestningar på miljö och klimat.

– Malmbanan byggdes under svåra förhållanden, i väglöst land, i slutet av 1800-talet. Den var en enorm investering, ett megaprojekt, ett bevis för den tidens framsynthet och beslutsamhet. Malmbanan har betalat sig hundra gånger om sedan dess och bidragit till att bygga svenskt välstånd. Det är detta som nu står på spel. Vi vill se Sverige visa samma beslutsamhet igen, säger Anders Öberg.

FAKTA: Malmbanan

Malmbanan är en cirka 500 kilometer lång järnvägslinje som går mellan Narvik och Luleå. Den del som går i Norge mellan Riksgränsen och Narvik heter officiellt inte Malmbanan utan Ofotbanen. Delen mellan Boden och Luleå hör formellt till Stambanan genom övre Norrland.

Text: Sara Stylbäck Vesa