Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Samverkan i fokus när bolagen samlades för RUS-workshop

I veckan samlades Region Norrbottens bolag och kommunala företrädare i en workshop om framtidens Norrbotten. Bolagsdagen var en del av processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS).

Bolagsdagen

Region Norrbotten är delägare i en rad bolag som på olika sätt arbetar för länets utveckling. Bolagen ägs också av kommunerna, som deltog i workshopen i egenskap av delägare.

Våra bolag bidrar till bygget av framtidens Norrbotten inom en rad olika områden:

  • Almi skapar förutsättningar för små och medelstora företag att växa och driver ett ERUF-projekt för hållbar tillväxt.
  • BD Pop utvecklar talanger inom populärmusik och breddar näringslivet i länet.
  • Energikontor Norr arbetar med hållbar energiproduktion och att uppmuntra företag och offentlig verksamhet att ta ansvar för sin energikonsumtion.
  • Filmpool Nord bidrar till att sprida en bred bild av Norrbotten.
  • Invest in Norrbotten arbetar med att attrahera nya investeringar och etableringar till länet.
  • IT Norrbotten  fokuserar på att utveckla länets fibernät för hållbart bredband.
  • Norrbotniabanan AB arbetar för att förverkliga byggandet av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå.    

Till bolagen hör också Arctic Business Incubator, en inkubator som stödjer entreprenörer och potientiella tillväxtföretag.

Viktigt med samverkan

Deltagarna betonade vikten av att samarbeta för att möta utmaningarna och utnyttja styrkorna, på vägen till Norrbotten 2040. 

Gusten Granström från Norrbotniabanan betonade vikten av samverkan för att bygga Norrbotniabanan och skapa framtida tillväxt. 

 Vi har en stor roll att spela, nu har vi chansen att göra något bra av det. Men samverkan är en grundförutsättning, sade han.

Isabella Katsimenis från Energikontor Norr identifierade utmaningar med att fylla arbetskraftsbehovet och betonade vikten av hållbar utveckling. Inflyttning till Norrbotten förändrar regionens dynamik och kräver finansiering och utveckling av företag. 


33 representanter för bolagen och dess ägare samlades för workshop den 13 mars.

”Leda genom exempel”

Thomas Lejon från Energikontor Norr lyfte potentialen för förnybar energi, som solenergi, och att företag bör ta ansvar för sin energikonsumtion. 

 Polarbröd går till exempel ut och marknadsför sig som energineutral. Vi skulle kunna ta en sådan position och leda genom exempel, säger han.

Magnus Dagbro, Gällivare kommun, betonade vikten av samarbete för att bygga hållbara samhällen och möjliggöra olika boendemöjligheter. 

 Allmännyttan skulle kunna jobba mer tillsammans, som gemensamma inköp, fastigheter och bostäder. Vi har en viktig roll i att bygga hållbara samhällen. Trevliga samhällen som vi inte bara bor i. Hur ska vi kunna erbjuda det? Hur skapar vi kapital? Får tillgång till riskkapital?

Möjligheter och hot med AI

Anders Lundkvist från IT Norrbotten lyfte fram AI:s påverkan på industriell utveckling och arbetsmarknaden. 

 Vi har bara sett början av AI:s utveckling. Jag hoppas innerligt att vi ser de möjligheter och hot som AI ger. Industrin kommer att påverkas av AI-utvecklingen och den gröna omställningen. Vi pratar mycket om kompetensbehoven och hur morgondagens arbetsplatser ser ut. AI är ett viktigt separat område som spänner över allting.

Lenitha Ericson, styrelseordförande för BD Pop, framhöll potentialen för AI i utbildning och ekonomisk utveckling samt behovet av att nå ut till unga och attrahera kapital. 

”Maximera synergier”

Arvidsjaurs kommunalråd Lars Sandström betonade vikten av ett levande föreningsliv, till exempel idrottsrörelsen.

 Alla ska få vara med. Det viktigaste är inte resultat utan att röra på sig och att svettas.

Helena Ölund, ordförande för regionala utvecklingsnämnden, betonade vikten av samordning mellan olika aktörer.

 Vi behöver samordning mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, kommunerna, regionen, civilsamhället. Bara så kan vi maximera synergier i regionen.

Sammanfattning av inspelen från Bolagsdagen