Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Arjeplog första stopp på RUS-turnén

Efter månader av förberedelser drog så Region Norrbottens turné till länets alla kommuner igång. Först ut var Arjeplog där vi mötte runt 20 personer för en dialog om nuläget och framtiden.

Människor samtalar runt ett bord
Det blev livliga diskussioner runt borden under den första RUS-dialogen. Foto: Gustav Edman.

Workshopdeltagarna var både privatpersoner och kommunanställda, kom från Silvermuseet och politiken. Vi var nyfikna på hur Arjeplogsborna ser på platsen där de bor. Vilken är deras bild av nuläget, styrkor, utmaningar och resurser? Vilka är de viktiga frågorna att jobba med inför 2040?

I processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) vill vi år ta del av många röster från breda lager av norrbottningar, vilket uppskattades av Arjeplogs kommunalråd Isak Utsi (S).

”Starkt underifrånperspektiv”

– Det är väldigt roligt att det görs på ett annat sätt den här gången, med ett starkt underifrånperspektiv. Jag tror att det kommer att resultera i en väldigt bra RUS. Det är roligt att så många är här för att bidra, sade han.

Utsi lyfte fram att biltestnäringen på orten också är en del av den gröna omställningen, men en som inte får lika mycket uppmärksamhet.

De jobbar med omställning, det är batteri- och vätgasbilar som ska rulla om fem år. Vi är Europas centrum för den typen av tester, högspecialiserad testbäddsverksamhet som vi är stolta över men som varit lite hemlig genom åren.


Den första RUS-dialogen omfattade både dragningar kring nuläget, möjlighet att ställa frågor och workshopövningar kring behov inför framtiden. Foto: Gustav Edman.

Diskussion om intressekonflikter

Under förmiddagen i Arjeplog förde deltagare fram att den så kallade gröna omställningen är problematisk och en komplex fråga, laddad med intressekonflikter och olika syn på vad som egentligen kan kallas grönt.

Spänningar mellan intressen, många vill komma åt värdena i Norrbotten och hur hanterar vi det? sade en av dem.

I just Arjeplog har ett föredömligt arbete gjorts lokalt för att lösa intressekonflikter kring småviltsjakt och fiske.

Det är viktigt att RUS ger utrymme för lokal samverkan, vi måste tänka nytt kring intressekonflikter och hitta nya vägar framåt, som vi i Arjeplog har gjort, sade Malin Brännström från Silvermuseet.

Av samtalen framgick att det finns en stolthet över Arjeplog och naturen här, att det är tryggt och rent. Det finns en företagsamhet, människor är problemlösare och tar tag i saker som behöver lösas. Glesheten är en tillgång men också problematiskt, som långa avstånd och begränsat utbud.


Janus Brandin satte Norrbotten i ett europeiskt och globalt sammanhang och förklarade hur RUS:en hänger ihop med lokal utveckling. Foto: Sara Stylbäck Vesa

Koppling mellan RUS och EU-medel

Janus Brandin, regional tillväxtdirektör på Region Norrbotten, gav en nulägesbild där Norrbotten är en hotspot för många av samtidens mest brännande frågor: tillgång till råvaror, geopolitiska spänningar, klimatkrisen. Han lyfte också fram vilken nytta EU-medlen har gjort i länet, inte minst i Arjeplog där besöksnäringen ökar starkt.

Det har varit viktigt för omställningen, de pengar vi kanaliserat ut har gått till forskning och innovation, utveckling inom gruv- och stålindustri. EU:S pengar har också bidragit till att den tekniken utvecklats just här. De har pumpat ut pengar i besöksnäringsföretag för marknadsföring av vårt län. Det är vårt län som har flest besökare i Sverige, mycket tack vare EU-fonderna. Vi ger ut pengar till företag för att utveckla, expandera, investera, sade Brandin.

Framåt behövs EU-medel för att utveckla våra samhällen, inte bara industri och näringsliv. Deltagarna ombads ha dem i åtanke när de ger inspel till RUS:en.

Det ber vi er reflektera över idag. Att viktiga områden kommer in i RUS så det är med när vi ska hämta hem medel från EU, sade Janus Brandin.

Lotta Lestander från näringslivsbolaget Argentis efterlyste utrymme för lokala lösningar i den nya regionala utvecklingsstrategin.

Regionen måste vara modig och tillåta lokala lösningar och stötta sådana initiativ. Kommunerna är väsensskilda, det måste finnas utrymme för det.

”Allt är möjligt”

Kvällen före RUS-dialogen mötte Region Norrbotten några personer som alla har erfarenhet av att jobba med kommunens unga: Elisabet Angberg, Ellinor Fjellman och Magnus Ranberg. Vi fick en pratstund om livet i Arjeplog: det som är lätt och det som är svårt.

– Här känns det som om allting är möjligt. Jag hade nog aldrig startat eget företag om jag bott kvar i Göteborg, sade inflyttade Elisabet Angberg.

Hon älskar lugnet i naturen, sammanhållningen och att allt känns lätt människor emellan.

Magnus Ranberg gjorde två försök att flytta från Arjeplog men kom tillbaka.

– Att bo i en stad var ingenting för mig, sade han.


Magnus Ranberg, Ellinor Fjellman, Elisabeth Angberg och Elisabets son Theo gav en bild av livet i Arjeplog. Foto: Sara Stylbäck Vesa

Tufft utan gymnasieskola

Idag jobbar Magnus som ungdomssamordnare på kommunen men driver också företag inom besöksnäringen. För två år sedan fick kommunen en fritidsgård, den har snabbt blivit populär bland Arjeplogs ungdomar. Tyvärr är utbudet av andra fritidsaktiviteter, som idrotter eller kultur, begränsat även om det finns en del att göra.

Ellinor Fjellman lyfte fram lugnet och tryggheten i kommunen, men att Arjeplog fått ge upp gymnasieskolan har varit tufft och påverkar framtidstron på orten.

- Att flytta hemifrån när man är 15-16 och klara allt själv, det är ett tungt ansvar att lägga på någon så ung, sade Ellinor.

Sammanfattning av inspel från Arjeplog

Text: Sara Stylbäck Vesa