Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

2022

Artiklar

Ensemblen Norrbotten NEO startades 2007 som en djärv satsning på nutida konstmusik. Ensemblens framträdanden efterfrågas främst i landets storstäder, inte i Norrbotten.

Stipendier delades ut

Sju personer inom kultursektorn och idrotten får dela på 530 000 kronor när Region Norrbotten delar ut sina årliga stipendier – Rubus Arcticus, Heders- och förtjänststipendium, Idrottsstipendium oc...

Ricky Sandberg har lämnat ateljén, men fortsätter att skapa konst. ”Även om jag inte håller i penseln är jag med och bidrar till konstlivet på andra sätt”, säger regionens konstkonsulent.

Inspirerande danslärare när hon var barn avgjorde valet av yrke – Rebecka Strand blev själv danspedagog. Nu är hon en av de drivande vad gäller dansens utveckling i Norrbotten. ”Jag vet ju vad dans...

Har Gunnarsbyn hittat receptet på en livsmiljö som verkligen kan attrahera inflyttare? – Andra talar om närhetsliv, vi talar om mellanmänskligt närhetsliv, säger Micke Engström, Gunnarsbyns byaföre...

Hur sätter vi människan i centrum när nya Norrbotten ska formas? Allt fler kommuner i länet brottas med frågan om social inkludering – och fick ny inspiration på vår konferens i Gunnarsbyn.

Region Norrbotten har som enda region utsetts till en av tio semifinalister till Svenska jämställdhetspriset 2023.

Post och telestyrelsen har i sin avrapportering gällande Satsning på utbyggnad av bredband i områden med särskilda utmaningar rekommenderat att en befintlig modell för bredbandsstöd ska användas fö...

Region Norrbotten medfinansierar utvecklingsprojekt tillsammans med flera olika EU-fonder. Den 1 november beslutade den regionala utvecklingsnämnden om ytterligare medfinansiering av EU-projekt på...

Med hjälp av ett särskilt bidrag från Region Norrbotten ska Norrbottensteatern till sommaren ut på turné. – Det finns ingen teater som är så omedelbar och lätt att älska som sommarteatern, säger te...