Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

RUS i Överkalix: ”Man ska kunna bo här och arbeta med vad som helst”

Överkalix må ha sina utmaningar – men det är också en kommun som har mycket att erbjuda sina invånare. Där finns en livskvalitet som kommer av öppenhet, rikt föreningsliv, trygghet, natur och billiga bostäder, menade deltagarna i RUS-dialogen – vår workshop om Norrbottens framtid – den 21 april. – Vi har ett socialt engagemang, vi är intresserade av människor, sade deltagaren Siv Larsson.

Monica Lejon och Joacim Nilsson i samspråk.
Monica Lejon, Region Norrbotten och Joacim Nilsson, Överkalix, i samspråk. Foto: Christine Hemdal Sandling

Ett gäng överkalixbor hade kommit till Folkets Hus för att vrida och vända på utmaningar och möjligheter, och identifiera vad kommunen behöver på vägen till 2040 års Norrbotten. Överkalix må vara en kommun som jobbat en del i motvind de senaste decennierna, men bland dem som deltog var siktet inställt på framtiden.

– Vi har utmaningar som dålig folkhälsa, hög medelålder och en allmänt svag självbild. Vi måste förändra den men det tar tid. Många har fått med sig att lyckan bor någon annanstans än i hemkommunen, att bli kvar är negativt. Målet är att alla som växer upp i Överkalix ser det som självklart att vara kvar eller återvända i vuxen ålder efter studier eller liknande, sade kommunalrådet Nicklas Hökfors.

I dag ser han att det händer saker i kommunen. Det finns en inflyttning av livsstilsemigranter från Europa, vart tredje hus köps av en utländsk medborgare. Det finns också ett intresse från andra delar av Sverige. Antalet företag har ökat stadigt de senast åren. Kommunen har satt flera mål som kokar ner till att fler ska vilja arbeta, leva och bo i Överkalix.

”EU ser möjligheter här”

– Norrbotten är i mitten av den gröna omställningen och här finns Överkalix i mitten av Norrbotten!
Jag tycker också att EU viktigt för oss, EU har visat att man ser möjligheter i Norrbotten, mer än vad den svenska staten gör, säger Nicklas Hökfors.

Monica Lejon, chef för näringsliv och samhälle på Region Norrbotten, påpekade att det hänt mycket positivt med företagsklimatet i Överkalix.

– Det tror jag beror på ökad kommunikation och synlighet mellan föreningar, företag och kommun. Det har hjälpt företagarna att synas och hitta varandra och kunna samverka, säger Joacim Nilsson, näringslivsutvecklare på Överkalix kommun.

Behov av snabbt bredband

I dag sätter bristande bredbandsutbyggnad och bristande överförandekapacitet av elektricitet upp begränsningar för kommunens utveckling, liksom begränsat kulturutbud, lågt skatteunderlag, brist på kompetent personal och bostadsbrist.

– Vi har mycket inflyttning från Holland och Tyskland, de har svårt att hitta rätt sorts bostäder, hus som passar dem och deras behov, sade Joacim Nilsson.


Gertrud Gustafsson och Siv Larsson lyfte vikten av distansutbildning för att rusta överkalixborna för framtiden. Foto: Christine Hemdal Sandling.

Bredbandsutbyggnad såg flera deltagare som centralt, även i byarna, för att attrahera arbetskraft som jobbar på distans. På workshopen lyftes också behovet av ett samarbete med Luleå tekniska universitet.

– Om vi får bredband kan vi få hit fler akademiker, man behöver inte sitta i Stockholm och jobba!, sade Gertrud Gustafsson, som också lyfte fram behovet av distansutbildning för att höja utbildningsnivån i kommunen:
– Framtiden kräver akademiska studier. Specialisering kan ske mellan kommunerna, att vi har olika inriktningar och ett stort samarbete, fortsatte Gertrud som är aktiv inom föreningslivet på orten.

Distansarbete en stor möjlighet

Även Joacim Nilsson ser distansarbete som en stor möjlighet att attrahera arbetskraft som söker flexibilitet och fritidsmöjligheter.

– Tänk om vi valde att vara moderna och locka hit folk som inte arbetar i kommunen. Lyckas skapa förutsättningar för distansarbete. Man ska kunna bo här och arbeta med vad som helst, sade Joacim Nilsson.

Han ser också behov av ortens företag att anpassa sig och konkurrera om arbetskraft genom att erbjuda distansarbete och flextid, samt att värna om sina anställda med goda möjligheter till en rik fritid i friska luften.


Kristin Hammarberg från RISE guidade deltagarna genom workshopövningarna. Här med Benitha Eliasson, Norrbottens kommuner. Foto: Christine Hemdal Sandling.

Samarbete över kommungränserna

Överkalix är en av Norrbottens befolkningsmässigt minsta kommuner. Några slutsatser från workshopen är att för att främja livskvalitet och attraktivitet i kommunen krävs det åtgärder som främjar bostadstillgång, arbete, samhällsservice och infrastruktur, samt att man tar vara på och utvecklar kommunens resurser och samarbetar över kommungränserna för att möta gemensamma utmaningar.

– Det mest kloka är att samarbeta och försöka lösa de problem som alla kommuner har. Vi kanske inte har kompetensen i kommunen men grannen kanske har, man slipper dubbelarbete och kan effektivisera och man kan konkurrera med dem som är större, sade fotokonstnären Albert Södgård.

Han fick medhåll av Berit Drugge, aktiv inom föreningslivet, som ser samarbete som avgörande för kommunens attraktivitet. Hon vill se samarbete både mellan kommuner, men också med Region Norrbotten och med staten.

– Att hitta en väg att samarbeta är det mest avgörande, att vi kan samsas. Ska vi ha en bra framtid kanske vi som kommun måste släppa vissa saker för att få andra, men det är inte lätt, sade Berit Drugge.

Ett sista medskick från Överkalix var behovet av att involvera och engagera fler invånare, särskilt unga, i diskussioner och beslut för att säkerställa en inkluderande utveckling av kommunen.