Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Mötesplatser

Regionalt forum

Ett Norrbotten med goda livsmiljöer, hög konkurrenskraft, kvalificerad
kompetensförsörjning och en välfungerande infrastruktur. Det är målet som Regionalt forum jobbar för att förverkliga.

Vi är säkert många som delar visionen att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. För att komma dit krävs samverkan. Regionalt forum är en mötesplats där myndigheter, organisationer, politiker och tjänstemän från länets kommuner tillsammans diskuterar frågor som är viktiga för Norrbottens utveckling.

Region Norrbotten har tillsammans med många aktörer och engagerade norrbottningar tagit fram den regionala utvecklingsstrategin 2030. Strategin ger en bild över länets tillgångar och lyfter prioriterade insatser att kraftsamla kring. I arbetet med strategin har vikten av gemensamma utgångspunkter för Norrbottens utveckling blivit allt tydligare och strategin är därför en återkommande punkt på agendan för Regionalt forum tillsammans med frågor inom andra viktiga områden.

Om Regionalt forum

Regionalt forum har varit verksamt sedan 2017. Det var då Region Norrbotten blev regionalt utvecklingsansvarig och inrättade forumet för att tillsammans diskutera samverkan kring viktiga frågor.

Regionalt forum träffas fyra till fem gånger per år och består av ledamöter från Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten samt deltagare från följande organisationer:

 • Arbetsförmedlingen Region Nord
 • Företagarna Norrbotten
 • LO-distriktet i Norra Sverige
 • Luleå tekniska universitet
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Norrbottens bildningsförbund
 • Norrbottens Handelskammare
 • SACO Norrbotten
 • Sametinget
 • TCO Norrbotten
 • Trafikverket Region Nord