Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kompetens och arbetsmarknad

Norrbotten har en unik möjlighet att leda världen till en hållbar omställning. För att lyckas med det krävs ny kompetens till de gröna industrierna. Samtidigt måste det befintliga näringslivet förnyas och förstärkas.

Fyra personer i klassrum
Foto: Maskot Bildbyrå/Johnér Bildbyrå

Kompetensförsörjningen är nyckeln till en hållbar framtid. Möjligheten att ta vara på alla invånares kompetens är också en viktig del av ett inkluderande och jämställt samhälle. Tillgången på kompetens och ny kunskap är också avgörande för att näringsliv och offentlig verksamhet ska fortsätta växa och utvecklas.

Region Norrbotten har ett statligt uppdrag att skapa samverkan mellan olika aktörer på marknaden. Det gör vi både genom vårt kompetensråd och genom riktade insatser för kompetensutveckling.

Vi samverkar med olika aktörer representerade från hela Norrbotten.

Våra insatser när det gäller kompetensförsörjning fokuserar på ett flertal områden.

Vi analyserar arbetsmarknaden ur olika perspektiv.

Läsning om kompetens och arbetsmarknad

Att attrahera långväga inflyttare. Social inkludering. Bostadsfrågan. Breddning av arbetsmarknaden. Verksamheten på Boden Game Camp berör många av Norrbottens stora utmaningar – och är ett exempel att inspireras av.