Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Dialog och samverkan

Samverkan på olika nivåer möjliggör tillgänglighet till ett professionellt kulturutbud i hela länet. Den regionala kulturen i Norrbotten har ett brett och utvecklat samarbete med regioner, kommuner, institutioner, myndigheter, professionella kulturskapare, civilsamhälle och nätverk såväl nationellt som internationellt.

Två personer sitter mittemot varandra och diskuterar över en kopp kaffe.
Foto: Simon Eliasson.

Beslut om fördelning av verksamhetsstöd till kultur och fritidsorganisationer för 2023 hittar du på norrbotten.se, regionala utvecklingsnämndens protokoll 221129 

Arbete med nätverk, utbyten, kompetensutveckling och främjande insatser för professionella kulturskapare pågår ständigt. Samarbetet med de tre övriga norrlänen är fastställt i en kulturpolitisk position. Inom Barentsområdet återfinns särskilda satsningar och projekt, bland annat inom Interreg-program. Internationella utbyten sker inom musik-, dans- och konstområdet.

Dialog med barn och unga för att främja ungas inflytande och delaktighet är särskilt viktigt. Tillsammans med Länsungdomsrådet (LUR), som är ett samråd för barn och unga från hela länet, vill vi utveckla Norrbottens kulturliv utifrån ett ungt perspektiv. Genom konceptet KulturCrew vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt ungt arrangörskap och för att stärka unga nationella minoriteter och samers möjlighet till inflytande driver regionen Ungt samråd tillsammans med Met Nuoret och Sáminuorra. 

Regionen har även samråd och dialog med nationella minoriteter och urfolket samerna för att stärka deras möjligheter till inflytande och för att tillsammans utveckla kulturen i Norrbotten. 

Kulturberedningen är det politiska forum som ansvarar för kulturpolitiken i regionen där både region- och kommunpolitiker träffas. Tillsammans med Norrbottens 14 kommuner har regionen ett samverkans forum på tjänstepersonnivå. 

Snart kan du läsa mer, sidan är under uppbyggnad.

Dialog och samverkan

För att stärka ungas delaktighet.