Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Dialog och samverkan

Två personer sitter mittemot varandra och diskuterar över en kopp kaffe.
Foto: Simon Eliasson.

Samverkan på olika nivåer möjliggör tillgänglighet till ett professionellt kulturutbud i hela länet. Den regionala kulturen i Norrbotten har ett brett och utvecklat samarbete med regioner, kommuner, institutioner, myndigheter, professionella kulturskapare, civilsamhälle och nätverk såväl nationellt som internationellt.

Beslut om fördelning av verksamhetsstöd till kultur och fritidsorganisationer för 2023 hittar du på norrbotten.se, regionala utvecklingsnämndens protokoll 221129 

Arbete med nätverk, utbyten, kompetensutveckling och främjande insatser för professionella kulturskapare pågår ständigt. Samarbetet med de tre övriga norrlänen är fastställt i en kulturpolitisk position. Inom Barentsområdet återfinns särskilda satsningar och projekt, bland annat inom Interreg-program. Internationella utbyten sker inom musik-, dans- och konstområdet.

Dialog med barn och unga för att främja ungas inflytande och delaktighet är särskilt viktigt. Genom konceptet KulturCrew vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt ungt arrangörskap och för att stärka unga nationella minoriteter och samers möjlighet till inflytande driver regionen Ungt samråd tillsammans med Met Nuoret och Sáminuorra. 

Regionen har även samråd och dialog med nationella minoriteter och urfolket samerna för att stärka deras möjligheter till inflytande och för att tillsammans utveckla kulturen i Norrbotten. Dialog och samverkan

Här diskuteras strategiska frågor inom kulturområdet.

En viktig del av Norrbottens kultursamverkan.

Ett interregionalt nätverk för norra länen i kulturfrågor.