Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Kulturplan

Kulturplan 2023 2026

Norrbottens kulturplan beskriver vilken utveckling av kulturlivet Region Norrbotten vill arbeta för de kommande åren. Kulturplanen ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och tydliggöra Region Norrbottens kulturpolitik.

Arbetet med att förverkliga kulturplanen sker i dialog och samverkan med myndigheter, kommuner och aktörer inom de kulturområden som behöver utvecklas. Det är även genom samverkan med Norrbottens kommuner och i samråd med länets professionella kulturskapare och civilsamhälle som kulturplanen har tagits fram.

Regionen ansvarar för att fördela statliga medel som ser till att det finns en god tillgång av kultur till invånarna i Norrbotten. Det gäller inom områdena:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet
  • biblioteksverksamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • konst- och kulturfrämjande verksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet
  • främjande av hemslöjd.

Här kan du läsa Kulturplan för Norrbotten 2023-2026.

Kulturplanen finns även som populärversion på svenska, engelska, finska, meänkieli och nordsamiska. En lättläst version på svenska kommer snart.
Kulturplan för Norrbotten 2023-2026 (Populärversion)Kulturplan för Norrbotten 2023-2026 (English shortversion)
Kulturplan för Norrbotten 2023-2026 (Suosittu suomenkielinen versio)

Kulturplan för Norrbotten 2023-2026 (Popylääriversunni meänkieli)
Kulturplan för Norrbotten 2023-2026 (Populärversion nordsamiska)

Strategiska utvecklingsområden

Region Norrbottens strategiska utvecklingsområden för kulturplaneperioden 2023–2026 är gestaltad livsmiljö, kulturella kreativa näringar
och digitalisering. Valet av områdena ligger i linje med den gröna omvandlingen av samhället, industrin och näringslivet där kulturlivet kan
spela en avgörande roll för att locka nya människor att arbeta, bo och
leva i Norrbotten.

Inom Kultur i Norr, de fyra nordligaste regionernas samverkan för konst- och kulturpolitisk utveckling, vill vi särskilt utveckla områdena samisk kultur, kulturella och kreativa näringar samt arrangörskap.