Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Besök som bäddar för stärkt samarbete över gränserna

Norra Österbotten är en viktig allierad till Region Norrbotten. Vi har många gemensamma intressen, förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Ett besök i veckan gav möjlighet att fördjupa kontakterna.

Den finska delegationen och de svenska värdarna står samlade i en trappa.

I två dagar, 14-15 december,  har Norrbotten haft besök av en delegation av politiker och tjänstepersoner från Norra Österbotten. De har besökt Luleå kommun, Talga Group i Luleå Industripark och fört samtal med bland annat regionstyrelsen i Norrbotten.

Det har länge pågått samarbete mellan våra två regioner men nu intensifieras det inom en lång rad områden. Ett sådant område som tog stor plats i diskussionerna är frågor om infrastruktur och gemensam trafikplanering.

Vi har numera en gemensam agenda för planeringar och investeringar i infrastruktur. Det är nödvändigt, utifrån industrins tillväxt på båda sidor om gränsen. Men frågan är också högaktuell utifrån det säkerhetspolitiska läget.

– I händelse av konflikt i Östersjön kommer allt att stanna av. Det är därför anslutningar på land genom Sverige till Europa och Atlanten är så viktiga. Det är högst på agendan för oss, att utveckla anslutningar på järnväg och motorväg, sade Jussi Ylitalo, ordförande för regionstyrelsen.

Kulturens betydelse

Andra frågor som lyftes rörde kultur – Uleåborg ska vara europeisk kulturhuvudstad 2026 och Kiruna hoppas bli det 2029.

– Kultur och ett starkt civilsamhälle är nödvändigt för att föra samman människor, sade regionrådet Anders Öberg (S) . 

Birgitta Johansson Huuva, regionråd (C), lyfte kulturen som en viktig del av regionernas attraktivitet.

– Vi måste göra det tillsammans. Kultur, social välfärd, allt som gör det lättare att leva, bo och arbeta. Det är något som vi har gemensamt, sade hon.

Andra samtalsämnen var kompetensförsörjning, energiutbyggnad och en önskan om större statligt engagemang.

– Den arktiska dimensionen erkänns på EU-nivån men inte på den nationella. Den svenska regeringen borde ägna större uppmärksamhet åt den arktiska dimensionen, sade regionrådet Glenn Berggård (V).

Text: Sara Stylbäck Vesa