Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

”Biodrivmedel en viktig del av transportsektorns omställning”

Det är bra att EU vill skärpa målen för tunga lastbilars koldioxidutsläpp. Däremot bör inte regelverket låsas fast vid en viss teknik eller en snäv definition av hållbarhet. Det är den gemensamma ståndpunkten från Europaforum Norra Sverige, som Region Norrbotten är en del av.

Lastbilshjul på väg
Foto: Johan Asp.

EU vill styra transportsektorn mot fossilfria, hållbara tekniker som elektrifierade fordon. Biodrivmedel är visserligen klassade som fossilfria – men inte som hållbara. Därför är EU emot dem. Det är ett synsätt som Europaforum Norra Sverige (EFNS) vänder sig emot.

– För oss i Norra Sverige är biodrivmedel en viktig del av omställningen av transportsektorn mot hållbara lösningar. Därför jobbar vi med att påverka EU för att också inse detta, säger Johnny Lundin (C), rapportör i EFNS och ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Västernorrland.

Vägtransporternas utsläpp står för 20 procent av växthusgaserna. Det är bråttom att fasa ut fossila bränslen. Så långt håller EFNS med. Men hållbarhet handlar om så mycket mer än utsläpp vid avgasrör. Låser vi fast målen vid utsläpp vid avgasrör missar vi att inkludera fordonets tillverkning, och varifrån elen som laddar bilen kommer, i bedömningen av klimatpåverkan.

Krävs hänsyn till regionala skillnader

Vad som är hållbart i en region kan dessutom vara ohållbart i en annan. Vi lever i län med arktiskt klimat, långa avstånd och outvecklad laddinfrastruktur. Här är biodrivmedel ett viktigt verktyg för att snabbare kunna fasa ut fossila bränslen.  Klimatförändringarna slår redan hårt i Arktis. Att bygga ut produktionen av grön el samt laddinfrastruktur tar tid som vi inte har. Flytande bränsle kan dessutom lagras och är inte lika känsligt för störningar i elsystemet. Det gör transportsystemet mindre sårbart.

I norra Sverige är biodrivmedel möjligt att utvinna från matavfall och skogsrester. Framställningen ger biprodukter som kan bli biogödsel och djurfoder. Det bidrar till att öka norra Sveriges självförsörjning av mat, vars rester kan bli nytt biodrivmedel. Sådant bränsle är i allra högsta grad en del av ett kretslopp och av en hållbar lösning på transportsektorns omställning.

Europaforum vill därför se teknikneutrala regler. Nätverket uppmanar också EU att ta hänsyn till regionala skillnader när bedömningen av hållbarhet görs.

FAKTA: Europaforum Norra Sverige

Hur påverkar EU:s strategier, handlingsprogram, lagar och budget norra Sverige? Europaforum Norra Sverige är ett politiskt nätverk mellan de fyra nordligaste länen i Sverige, där EU-frågorna analyseras och diskuteras. Syftet är att framföra norra Sveriges perspektiv och bidra till en EU-politik som gynnar vår del av den europeiska unionen.

Arbetet i EFNS bygger på gemensamma ståndpunkter – positioner. Positionerna antas alltid efter enhälliga beslut av representanter för olika län, så kallade rapportörer. Nätverket EFNS verkar över partigränserna för att ta tillvara norra Sveriges intressen.