Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Med en stärkt danskonst i sikte

Ett kulturliv med både bredd och spets är en grundbult för ett attraktivt Norrbotten. Men ett sådant kulturliv kan man bara få om kulturskaparna här har bra villkor och förutsättningar att verka. Projektet Dansutveckling Norrbotten undersöker vad som krävs för att utveckla danskonsten i länet. – Hela kedjan måste stärkas, menar Rebecka Strand, danskonsulent vid Region Norrbotten.

En bild av en scen med en vävstol i bakgrunden som en dansare sitter i och kikar ut samt en dansare/cirkusartist som ligger på golvet och lyfter en annan dansare i luften med fötterna.
Från Dansinitiativets föreställning Väven. Foto Petra Älvstrand

Det finns ett stort och växande intresse för dans i Norrbotten. Allt fler arrangörer vill köpa in dansföreställningar. Intresset för att bo och verka som dansare i regionen ökar. På det sättet finns det en potential i dansen som konstform i länet. Men det finns också svårigheter som gör att det finns mycket få professionella dansare och koreografer i Norrbotten.

Inom ramen för det treåriga projektet Dansutveckling Norrbotten har det nu gjorts en kartläggning över behov och förutsättningar.

– Det finns vissa delar som har utkristalliserat sig som extra utmanande, som tillgång till lokaler anpassade för dans. Sedan att det inte finns så många arbetsgivare för dans så alla måste jobba som frilansare. Det är dessutom svårt att turnera i Norrbotten, med våra långa avstånd. Idag ligger mycket av samordningen kring en turné på den enskilda danskonstnären. Det skulle behövas producenter som kan avlasta både dansare och inköpare av föreställningar, säger Rebecka Strand som jobbar på Region Norrbottens kulturenhet som danskonsulent.


Rebecka Strand jobbar med att främja dansen i Norrbotten.

Utöver detta har flera dansutbildningar lagts ned i Norrbotten de senaste åren. På sikt kan det påverka återväxten. Alla dessa svårigheter får effekten att dansproduktioner från Norrbotten sällan ses i andra delar av Sverige. Därmed skapas en bild av att man inte kan arbeta med dans här.

– Fler dansföreställningar producerade i Norrbotten måste få möjlighet att turnera. Vi måste ut i resten av Sverige också för att visa att det går och att det finns danskonst här, säger Rebecka Strand.

Det treåriga projektet finansieras av Kulturrådet och Region Norrbotten och har som mål att fler yrkesverksamma dansare och koreografer ska leva och verka här. Dialogen med dansare, arrangörer och andra aktörer är av stor vikt - insatserna ska träffa rätt och göra skillnad. Eftersom danskartan i Norrbotten förändrats mycket de senaste femton åren är projektet också ett tillfälle att utveckla hur Region Norrbotten jobbar med att främja dansen.

Intervjuer viktigt led i kartläggning

Projektet avslutar nu sitt första år. Projektledarna från Danscentrum Norr, Marie Andersson och Karolina Kowalska, har bland annat intervjuat verksamma i regionen, dansare som valt att lämna länet, danslärare, kulturinstitutioner, kommunernas kultursamordnare och unga dansare. Nu när hindren är identifierade, har arbetet med insatser börjat.

– Vi har börjat på en sammanställning av lokaler. Det ska också ut på webben där dansverksamma kan hitta info om bokning. Vissa lokaler kommer att kunna hyras till ett subventionerat pris. Vi har också påbörjat en kurs i producentcoachning i samarbete med Dansinitiativet.


Marie Andersson (till vänster) och Karolina Kowalska projektleder Dansutveckling Norrbotten.

Om några år hoppas Rebecka att det ser ljusare ut för dansen i Norrbotten.

– Då hoppas jag att det ska gå lättare att turnera med dans och att fler dansföreställningar ska kunna skapas. Att hela det ledet ska bli stärkt, att kedjan ska kopplas ihop. Och också att unga dansare ska få möjlighet att se fler som jobbar med dans. Och så hoppas jag såklart att det ska vara fler till som stannar kvar här eller flyttar hit och jobbar med dans.

”Norrbotten är inspirerande”

Ur de många intervjuer som gjorts har det också framkommit att Norrbotten även har fördelar som skulle kunna utvecklas för att länet ska bli mer intressant för dansare och koreografer.

– Danskonstnärerna upplever att Norrbotten har ett starkt community. Det är lätt att få kontakt och bygga relationer. Vi har egentligen mycket fina lokaler som går att använda till dans som står tomma stora delar av året, där behövs det samordning. Många uppger i intervjuerna att Norrbotten som region är inspirerande. Det finns en del som flyttat hit, några som återvänder och några som stannar kvar. Norrbottens natur är en inspiration för det konstnärliga arbetet. Det är också väldigt attraktivt, säger Rebecka Strand.

Text: Sara Stylbäck Vesa

FAKTA: Dansutveckling Norrbotten

Dansutveckling Norrbotten är ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt som drivs av danskonsulenten vid Region Norrbotten i samarbete med Danscentrum Norr. Projektet är finansierat av Kulturrådet och Region Norrbotten. 

För mer information kontakta:

Rebecka.Strand@norrbotten.se