Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Ny plattform ska öka kunskapen om Norrbottens historia

Nu krokar Norrbottens museum arm med Silvermuseet och Ájtte för att öka kunskapen om länets historia. I ett unikt projekt skapas en ny webbplats, som när den är är klar bli ett verktyg för barn, unga och lärare men även den breda allmänheten.

Skulpur av man i båt framför ett stort svartvitt foto med fjällmotiv.
Ájtte är ett av de tre museer som nu samverkar för att öka kunskapen om Norrbottens historia. Foto: Maria Klang.

De tre museerna ska öka mängden digitaliserat material, koppla ihop det på nya sätt, paketera och tematisera. Målet att öka tillgängligheten och därmed kunskapen om länets historia för en bred allmänhet, särskilt barn och unga. För lärare blir ”Norrbottens kulturarv” en webbplats att hitta inspiration till lektioner, kunna hämta lektionsförslag och få tillgång till material som fotografier och arkivhandlingar.

Satsningen sker inom ramen för samverkansprojektet ”Diginord – Kraftsamling för digitalisering och tillgängliggörande av Norrbottens kulturarv”. Det har väckt nationellt intresse och kommer att följas av Riksantikvarieämbetet.

– Vi bor i ett stort län, och museernas ekonomiska förutsättningar försvårar möjligheten att nå ut till länets samtliga grundskolor genom traditionell museipedagogik. Samarbetet med kunskapsnavet kommer att vara ett steg på vägen för att tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv och historia, säger Nils Harnesk, chef för Samlingsavdelningen vid Norrbottens museum.


Norrbottens museum samordnar projektet, i egenskap av länsmuseum.

”Nå ut till fler”

Malin Brännström, chef för Silvermuseet i Arjeplog, framhäver projektets betydelse:

– Genom detta projekt kan vi nå ut till fler med den kunskap och forskning som vi museer innehar, både i och utanför länet.

Göran Sjöberg, chef för Arkiv och samlingar vid Ájtte, ser möjligheterna i projektet:

– Ájtte arbetar inom hela Sápmi med det samiska natur- och kulturarvet. I samlingarna finns många föremål med spännande berättelser, och genom projektet ökar våra möjligheter att synliggöra dessa.


Foto ur Ájttes samling: På Mikkaglaciären under Sarektjåkko, 10 augusti 1921. Foto: Axel Hamberg

Projektet ska genomföras under 2024 och 2025. Det finansieras av Region Norrbotten och Sparbanken Nord. Norrbottens museum samordnar projektet. Ytterligare medel kommer att sökas från Kulturrådet.

Kontakt

Nils Harnesk, 070-642 79 94, nils.harnesk@norrbotten.se

Malin Brännström, 070-649 29 84, Malin.Brannstrom@silvermuseet.se

Göran Sjöberg, 0971-170 33, goran.sjoberg@ajtte.com