Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Program Norra Scen 2024

Region Norrbotten samordnar ett gemensamt norrbottensprogram i tre dagar under Almedalsveckan i Visby, 25-27 juni.

Programmet uppdateras efterhand, ibland med kort framförhållning. Håll utkik!

Program Norra Scen 2024

08.00-09.00
Industriomställningen i Norrbottens samhällsvinster
Den gröna omställningen och nyindustrialiseringen sker nu i Norrbotten. Vilka samhällsvinster kommer detta generera? Vad kommer det betyda för hela landet Sverige? Vilka ekonomiska effekter kommer det att ge?
Arrangör: Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet

09.30-10.30Från kraftslag till handslag - hur bygger vi det fossilfria energisamhället?​Energiproduktionen står för mellan 70–75 procent av de globala klimatutsläppen. Det gör att skiftet från fossil energi till fossilfri el är huvudspåret och den stora utmaningen i den pågående omställningen mot en hållbar framtid. Hur skapar vi ett fossilfritt energisamhälle på kort tid?
Arrangör: LKAB

13.00-14.30 
Bilden av Norrbotten
Hur ser man på Norrbotten och det som sker där i ett nationellt perspektiv, hur pratas det i och utanför länet om den gröna omställningen? Hur rapporterar media om detta? Hur är det att flytta till, eller ifrån, Norrbotten?
Arrangör: Region Norrbotten

15.00-16.00
Norrbotten - ett utmärkt län för livsmedel
Hållbar och lokal produktion och förädling av livsmedel är en viktig framtidsfråga för Norrbotten. En fråga som berör innovation, näringsliv, klimat och inte minst beredskap.
Arrangör: Region Norrbotten

08.00-09.00
Hur hanterar vi Arktis ökade strategiska betydelse i norr?
Nya geopolitiska spänningar, klimatförändringar och efterfrågan på naturresurser har satt ökat fokus på Arktis. Hur kan vi hantera Arktis ökade strategiska betydelse med stöd av forskning och samverkan?
Arrangör: Luleå tekniska universitet

09.30-10.30
Beredskap och infrastruktur i strategiskt viktiga Norrbotten
Landets inträde i Nato och ett oroande säkerhetsläge i vår omvärld sätter ånyo fokus på strategiskt viktiga delar av Sverige. Norrbotten är geopolitiskt mycket viktigt med sin närhet till våra allierade grannländer men också till Ryssland. Detta ställer krav på välfungerande infrastruktur i länet.
Arrangör: Region Norrbotten

12.00-12.45
Kulturen sätter samhällsomvandlingen i rörelse
Är kulturen en nödvändighet för att på ett hållbart sätt ställa om ett samhälle?
Arrangör: Region Norrbotten

13.15-14.45
I omställningens spår - hur bygger vi motståndskraft i norr?​Fossilfri el och de material som är nödvändiga för elektrifieringen är nyckeln till europeisk säkerhet, svensk konkurrenskraft och en hållbar framtid för kommande generationer. Men hur bygger vi motståndskraft i norr?
Arrangör: LKAB

15.00-16.00
Framtidens rymdteknik – Sveriges väg framåt
Rymdsektorn växer och utvecklingen av rymdtjänster ökar, och så även behovet av en bredare kompetens inom området. Hur ser framtidens behov ut och hur kan Sverige fortsätta ligga i framkant och stärka sin position inom rymdområdet?
Arrangör: Luleå tekniska universitet

16.30-17.30
Vart tar Eus klimatpolitik vägen efter EU-valet och varför är den viktig för jobben i Sverige?Den nya geopolitiska situationen och Sveriges Nato-inträde ställer helt nya krav på infrastrukturen, liksom den gröna industriella omställningen. Saknaden av finansieringsbeslut hotar den svenska, nordiska och europeiska konkurrenskraften.
Arrangör: Botniska korridoren, Norrbotniabanan, North Sweden European Office och Nya Ostkustbanan

08.00-09.00Vad händer med infrastrukturen när prognoserna bekräftar stereotypen?Stereotypiska bilder av långa avstånd, få människor samt mörker och kyla har länge präglat bilden av norra Sverige, men inflyttning ökar och industrins omställning fortgår. Håller bilden av norra Sverige på att förändras och varför?Arrangör: Norrbotniabanan

09.30-10.30
Ungas perspektiv på den gröna omställningen
Det pratas mycket om den gröna omställningen i hela Sverige. Hur upplevs den för unga som lever nu och som kommer att leva och verka under och efter den?
Arrangör: Region Norrbotten

12.30-13.30
Vad är lösningen på energiutmaningen?
Hur kan vi effektivisera tillståndsprocesser och skapa en hållbar energiförsörjning genom innovativa metoder?
Arrangör: Luleå kommun

14.00-15.00
Är det lagom svårt att öppna en gruva i Sverige?