Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Inspirerande samtal på Green Deal Talk

Vad motiverar befolkningen, civilsamhället och näringslivet att delta i samhällsutvecklingen? Hur kan vi möjliggöra för invånare att påverka framtidens samhälle? Och vad kan vi samverka kring? Det var några av frågorna vi samtalade kring på Green Deal Talk i Skellefteå den 19 april.

Projektet North Sweden Green Deal har som mål att skapa engagemang och pröva nya vägar för att bygga framtidens hållbara samhällen i Norrbotten och Västerbotten. På både regional och lokal nivå ska projektet bygga kapacitet för att hantera samhällsomvandlingen.

Konferensen var ett tillfälle att ta del av olika initiativ inom de två delprojekten inom North Sweden Green Deal som drog igång i maj 2022. Vad har vi gjort, vad har vi lärt oss och hur kan vi ta våra erfarenheter in i framtiden?

 

På plats på Medlefors folkhögskola var vi 120 aktörer i Norrbotten och Västerbotten, och även intresserade mer långväga ifrån.

– Det är ett fantastiskt fint projekt där vi får testa, lära, pröva nytt och lära av varandra, mellan regionerna och kommunerna. Att vi ska hitta vägarna framåt som vi inte riktigt känner till, men vi vet att vi måste ta oss framåt och lyckas med samhällsomställningen, säger Frida Fossland, projektledare Region Västerbotten.

Green Deal Talk var en chans att lyssna och reflektera tillsammans. På varje programpunkt följde ett rundabordssamtal där vi vände och vred på erfarenheterna, antog olika perspektiv och sökte rätt väg framåt.

Projektet North Sweden Green Deal är på väg mot sitt slut, men arbetet med samhällsutveckling, attraktion, marknadsföring, etablering och medborgarinflytande tar inte slut för det. Vi kommer att behöva jobba med de här frågorna i många, många år framöver. Vi behöver bli riktigt bra på det. Och vi behöver ha riktigt starka nätverk för att klara av det– När vi står inför samhällsomvandlingen behöver vi förstå att vi inte kan göra som vi gjort tidigare, sade en av våra talare, Skellefteå kommuns Helena Renström.

 

#northswedengreendeal drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det finansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF).