Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Läsfrämjande

Vi arbetar för att öka läslusten och göra biblioteken och litteraturen mer tillgänglig för norrbottningarna samt locka barn och unga till läsning i olika former. Målet är att skapa möten mellan människor och litteratur. 

I det läsfrämjande arbetet erbjuder vi tjänster och öppen verksamhet på plats och på webben. Nya arbetssätt och metoder med fokus på digitalt läsfrämjande är en del av arbetet samt att utveckla samverkan på kommunal och regional nivå.

Regional läsfrämjandeplan

Den regionala läsfrämjandeplanen beskriver inriktningen för arbetet med litteratur, läsning och skrivande inom bibliotekssamarbetet. Planen har också ett särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och urfolkets språk samt personer med funktionsnedsättning. Den bygger på den Regionala biblioteksplanen 2023-2026 som är utgångspunkt för folkbibliotekens läs- och litteraturfrämjande arbete. Planen har tagits fram och är beslutad av bibliotekscheferna för Biblioteken i Norrbotten.

Här kan du läsa Läsfrämjandeplanen

Lärplattformen Digiteket

Digiteket är en nationell lärplattform vars främsta syfte är att öka den digitala kompetensen hos bibliotekspersonal. Sedan våren 2023 finns även kurser och artiklar om läsfrämjande arbete.

Digiteket drivs av biblioteken i Malmö på uppdrag av Kungliga biblioteket. De regionala biblioteksverksamheterna och folkbiblioteken bidrar med kurser och artiklar.

Vill du veta mer?

Välkommen att besöka:
Digiteket