Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Länstransportplan 2022-2033

Planen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande tolv åren för den regionala transportinfrastrukturen.

Region Norrbotten har som en del av det regionala utvecklingsansvaret uppdraget att upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur, länstransportplan.

Målet med planen är att utifrån Norrbottens förutsättningar utveckla och upprätthålla både goda och hållbara transporter i länet. Det övergripande syftet med att ta fram en länstransportplan är att identifiera åtgärder som kan bidra till att uppnå mål och planer på internationell, nationell och regional nivå samt att prioritera investeringar i länet.

Länstransportplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och social konsekvensanalys fastställdes av regionfullmäktige hösten 2022 efter att ha legat ute på remiss mellan 15 december-28 februari 2022.

Här finns Länstransportplanen och tillhörande bilagor:
Länstransportplan 2022-2033 Norrbottens län 
Bilaga 1: Miljöbedömning
Bilaga: Social konsekvensanalys

RELATERAT

Samtalsstöd om social hållbarhet
Materialet är framtaget i samband med Region Norrbottens hållbarhetsanalys av Länstranportplan och Trafikförsörjningsprogram. Materialet är även lämpligt att använda för andra aktörer i alla samhällsplaneringsprocesser.